Kulttuuriympäristö

Seminaarit ja tapahtumat

Seminaarit ja tapahtumat tarjoavat niin asiantuntijoille kuin kuntalaisillekin mahdollisuuden oppia ja vaihtaa ajatuksia kulttuuriympristön hoidon ja rakennussuojelun kysymyksiin liittyen.

Oulun kaupunki on järjestänyt useita tilaisuuksia aihepiiriin liittyen. Vuonna 2010 pidettiin seminaari kaupunkiarkeologiasta. Asiantuntijat kertoivat Oulun kaupunkikeskustaan tehtyjen kaivausten merkittävimmistä löydöistä ja tuloksista. Vastaavaa semiaari pidettiin syksyllä 2016

Kaupungin laatimien kulttuuriympäristöä käsittelevien inventointien ja selvitysten valmistuttua on pidetty yleisölle avoin julkistamistilaisuus. Näitä ovat olleet mm. Oulun kulttuuriympäristöohjelman julkistamistilaisuus keväällä 2013, Karjasillan rakennetun ympäristön inventoinnin julkistamistilaisuus ja Arvokkaita alueita Oulussa 2015 -selvityksen julkistamistilaisuus keväällä 2015.

Oulun kulttuuriympäristöohjelmasta on laadittu myös kiertävä näyttely, joka on varattavissa niin kaupungin kuin myös kaupunkilaisten järjestämiin tilaisuuksiin. Näyttely oli esillä Oulun pääkirjastolla keväällä 2013.

Vuosittain järjestettävä Euroopan rakennusperintöpäivä kokoaa kulloisenkin teeman ympärille laajan kattauksen luentoja, seminaareja ja kiertokävelyjä tai bussikierroksia. Vuoden 2015 teemana oli Teollisuuden ja tekniikan perintö. Oulun kaupunki on useana vuonna osallistunut rakennusperintöpäivään, vaikka ei olekaan tapahtuman järjestäjä.