Hyväksytyt yleiskaavat

Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava

Seudullisen moottoriurheilun monitoimikeskuksen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 26.5.2010 (1287) kaavasta jätetyt valitukset. Asiasta on virallisesti kuulutettu ja monitoimikeskuksen osayleiskaava on siten lainvoimainen Ylikiimingin kunnanvaltuuston 3.12.2007 (§ 52) hyväksymässä muodossa, täydennettynä kaavamääräyksiin 18.3.2009 tehdyillä oikaisuluonteisilla tarkistuksilla.

Yleiskaava-aineisto (pdf)
Kaavakartta (4,6 Mt)
Kaavaselostus (7,2 Mt)

Sijainti
Oulun seudun kuntien ja Ylikiimingin kunnan kanssa tehdyn selvitystyön tuloksena on seudullinen monitoimikeskus sijoitettu Ylikiimingin Kokkokankaan alueelle. Kaava-alue sijoittuu Oulu–Kuusamo-tien pohjoispuolelle 35 km Oulusta ja 12 km Kiimingin keskustasta Kuusamoon päin. Alueen laajuus suoja-alueineen on n. 800 hehtaaria.

Yhteystiedot

Yleiskaavoitus

Yleiskaavapäällikkö 
Paula Paajanen 044 703 1233

Kaavoitusarkkitehti 
Mika Uolamo 044 703 1230

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki