Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Hyväksytyt yleiskaavat Hyväksytyt yleiskaavat

Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava

Seudullisen moottoriurheilun monitoimikeskuksen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 26.5.2010 (1287) kaavasta jätetyt valitukset. Asiasta on virallisesti kuulutettu ja monitoimikeskuksen osayleiskaava on siten lainvoimainen Ylikiimingin kunnanvaltuuston 3.12.2007 (§ 52) hyväksymässä muodossa, täydennettynä kaavamääräyksiin 18.3.2009 tehdyillä oikaisuluonteisilla tarkistuksilla.

Yleiskaava-aineisto (pdf)
Kaavakartta (4,6 Mt)
Kaavaselostus (7,2 Mt)

Sijainti
Oulun seudun kuntien ja Ylikiimingin kunnan kanssa tehdyn selvitystyön tuloksena on seudullinen monitoimikeskus sijoitettu Ylikiimingin Kokkokankaan alueelle. Kaava-alue sijoittuu Oulu–Kuusamo-tien pohjoispuolelle 35 km Oulusta ja 12 km Kiimingin keskustasta Kuusamoon päin. Alueen laajuus suoja-alueineen on n. 800 hehtaaria.

Hankkeesta on lisätietoja myös OuluZone-sivuilla.

Yhteystiedot Yhteystiedot

  • Puhelin Paula Paajanen cell 044 703 1233 Mika Uolamo cell 044 703 1230 Paula Korkala work 044 703 1252
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.