Kulttuuriympäristö

Suojelu­merkinnät

Oulun kaupungissa asemakaavamerkintöjä on kehitetty erityisesti vuodesta 2002 uudistuneen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Valtioneuvoston hyväksymän Rakennusperintöstrategian ja Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pohjalta. Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön suojelu toteutetaan nykyisen lainsäädännön mukaan ensisijaisesti kaavoituksen keinoin. Rakennussuojelulakia sovelletaan pääsääntöisesti asemakaava-alueiden ulkopuolella ja erityistapauksissa myös asemakaava-alueilla.
Arvokkaiden kokonaisuuksien ja yksittäisten kohteiden luonne säilyy yleensä parhaiten kun alkuperäistä käyttöä voidaan jatkaa. Usein asemakaavaa laadittaessa on kuitenkin lähtökohtana uusien käyttömahdollisuuksien etsiminen. Muuttuvan käytön tulisi tukea kokonaisuuden ja kohteen säilymistä sekä niiden arvon mukaista korjausta ja täydennysrakentamista.
Säilyttämisen kannalta asemakaavan sisällöllinen kokonaisuus muodostuu aluerajauksista, käyttötarkoitusta osoittavista merkinnöistä, rakennusoikeudesta, rakennusalasta, kohdemerkinnöistä sekä korjaus- ja rakennustapaohjeista. Oulussa on käytössä kategoriset suojelumerkinnät sekä kuhunkin asemakaavaan räätälöity kolmiomerkintä, jossa annetaan tarkempia ohjeita.

Kulttuuriympäristön suojelu maankäyttö- ja rakennuslailla, YM