Tapionranta

 

Nyyrikinpuistossa osoitteessa Raimontie 2 (Tapionranta) on käynnissä asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena on muuttaa asemakaavaa yleiskaavan ja Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon mukaisesti. Suunnittelualue sijoittuu Kaijonharjun pohjoisosaan, Kuivasjärven rannalle sekä Oulun yliopistokampuksen läheisyyteen, noin 6 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen.  Alue rajoittuu etelässä Kaitoväylään, pohjoisessa Kuivasjärveen, idässä asuinkortteliin ja lännessä puistoon. Suunnittelualueen koko on n. 5ha ja siitä n 4ha on yksityisessa maanomistuksessa. Metsäisen alueen keskellä sijaitsee 50-luvulla rakennettu omakotitalo piha-rakennuksineen. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu Kaijonharjun ja Linnanmaan kerrostalo-painotteisesta asuinrakentamisesta sekä niiden väliin jäävistä viheralueista. Lisäksi alueen etelä- ja länsipuolella on koulurakennuksien keskittymä.

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että alueelle tulee yleiskaavan mukaisesti asuinkerrostalojen korttelialuetta. Alueelle voidaan sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Kuivasjärven rantaan tulee julkinen virkistysreitti. Kaavamuutos toteuttaa Linnanmaa-Kaijonharju kaavarungon 564-2360 tavoitteita. Lisää tietoa hankkeesta projektikortilta

 

Kaavaluonnos nähtävillä 1.10. - 29.10.2021 (yhdltk 21.9.2021 § 504). Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseenkirjaamo@ouka.fi

Yhteystiedot

Käyntisoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Kaavoitusarkkitehti (sij.)
Jonna Koivuranta
044 661 6330 

Asemakaava-arkkitehti
Sisko Repola 
044 703 0530

email:
etunimi.sukunimi@ouka.fi

kuvitekuva massamalli