Tapionranta

 

Alue sijoittuu Kaijonharjun pohjoisosaan, Kuivasjärven rannalle sekä Oulun yliopistokampuksen välittömään läheisyyteen, noin 6 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu Kaijonharjun ja Linnanmaan kerrostalo-painotteisesta asuinrakentamisesta sekä niiden väliin jäävistä viheralueista. Lisäksi alueen länsipuolella on koulurakennuksien keskittymä. Alue rajoittuu etelässä Kaitoväylään, pohjoisessa Kuivasjärveen, idässä asuinkortteliin ja lännessä puistoon. Suunnittelualueen koko on n. 5ha ja se on lähes kokonaan luonnontilaista metsää. Alueen keskellä sijaitsee 50-luvulla rakennettu puurunkoinen omakotitalo piha-rakennuksineen. 

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että alueelle tulee yleiskaavan mukaisesti kerrostalojen korttelialuetta. Alueelle voidaan sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Kuivasjärven rantaan tulee julkinen virkistysreitti. Kaavamuutos toteuttaa Linnanmaa-Kaijonharju kaavarungon 564-2360 tavoitteita.

Hankkeen etenemistä voi seurata projektikortilta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Soudunsaari
040 480 4479 

Kaavoitusarkkitehti sij.
Jonna Koivuranta
044 661 6330 

Asemakaava-arkkitehti
Sisko Repola 
044 703 0530

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi