Teollisuusalueiden onnettomuusriskiselvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaarallisista aineista johtuvat suuronnettomuusriskit.

Oulun kaupungin merkittävimmät vaarallisia aineita käyttävät Seveso III-direktiivin mukaiset teollisuuslaitokset toimivat Nuottasaaren ja Takalaanilan teollisuusalueilla. Nämä teollisuusalueet on osoitettu myös Uuden Oulun yleiskaavassa teollisuusalueiksi, jotka ovat soveltuvia vaarallisia aineita käsitteleville teollisuuslaitoksille. Suuronnettomuusriskit vaikuttavat myös teollisuusalueiden ympäristön maankäytön suunnitteluun ja esimerkiksi vaikeasti evakuoitavia kohteita ei voida sijoittaa näiden laitosten läheisyyteen.

Oulun kaupunki on laatinut Nuottasaaren ja Takalaanilan teollisuusalueita koskevat selvitykset, joissa on käsitelty, miten suuronnettomuusriskit tulisi ottaa huomioon ympäristön maankäytön suunnittelussa. Selvitykset on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Selvitysten keskeiset tulokset on esitetty tiivistelmissä.

Nuottasaari:
Päivitys: Nuottasaaren teollisuusalueen suuronnettomuusriskeistä maankäytön suunnittelua varten. Tiedosto liitteenä.

Takalaanila:
Selvitys Takalaanilan teollisuusalueen suuronnettomuusriskeistä maankäytön suunnittelua varten. Tiedosto liitteenä.

Lisätietoja yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen, puh. 040 168 5354, Jarmo Pohjola, puh. 040 628 9096, sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi.