Työpaikka-alueiden arviointi

Oulun yleiskaavoitus on käynnistänyt vuosina 2018-2020 etenevän yleiskaavan seurantatyön, jonka tarkoituksena on arvioida, miten yleiskaavan tavoitteet ovat toteutuneet. Yleiskaavan seurannassa keskitytään erityisesti asemakaavoituksella toteutettavien yleiskaava-alueiden seurantaan, jolloin työssä tarkastellaan Uuden Oulun yleiskaavaa, Kirkonkylän osayleiskaavaa 2020 (Haukipudas), Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaa 2030 (Kiiminki) ja Keskeisten alueiden yleiskaavaa 2030 (Oulunsalo).

Tässä selvityksessä on arvioitu yleiskaavojen mukaisten työpaikka-alueiden nykytilannetta ja kehitysnäkymiä Oulun ja Oulun seudun työpaikkarakentamisen viimeaikaisen kehityksen ja tulevaisuuden työpaikkarakentamisen kehityssuuntien valossa. Lisäksi on arvioitu viiden työpaikka-alueen (Välikylän yrityspuisto, Lentokenttäkaupunki ja Santaniemi, Haukiputaan Asemakylä, Kontinkankaan ja Kotkantien alue sekä Teknologiakylä) kehitysnäkymiä ja esitetty suositukset alueiden kehittämisen kokonaistavoitteista sekä alueille suositeltavista toimialoista ja yritystoiminnan ekosysteemeistä. 

Selvitysraportti