Työpaikka-alueiden arviointi

Oulun yleiskaavoitus on käynnistänyt vuosina 2018-2020 etenevän yleiskaavan seurantatyön, jonka tarkoituksena on arvioida, miten yleiskaavan tavoitteet ovat toteutuneet. Yleiskaavan seurannassa keskitytään erityisesti asemakaavoituksella toteutettavien yleiskaava-alueiden seurantaan, jolloin työssä tarkastellaan Uuden Oulun yleiskaavaa, Kirkonkylän osayleiskaavaa 2020 (Haukipudas), Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaa 2030 (Kiiminki) ja Keskeisten alueiden yleiskaavaa 2030 (Oulunsalo).

Tässä selvityksessä on arvioitu yleiskaavojen mukaisten työpaikka-alueiden nykytilannetta ja kehitysnäkymiä Oulun ja Oulun seudun työpaikkarakentamisen viimeaikaisen kehityksen ja tulevaisuuden työpaikkarakentamisen kehityssuuntien valossa. Lisäksi on arvioitu viiden työpaikka-alueen (Välikylän yrityspuisto, Lentokenttäkaupunki ja Santaniemi, Haukiputaan Asemakylä, Kontinkankaan ja Kotkantien alue sekä Teknologiakylä) kehitysnäkymiä ja esitetty suositukset alueiden kehittämisen kokonaistavoitteista sekä alueille suositeltavista toimialoista ja yritystoiminnan ekosysteemeistä. 

Loppuraportti Oulun työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen seurantaa varten on valmistunut 12.4.2019. Raportti ei ole saavutettava.

Selvitysraportti