Uuden Oulun yleiskaava

Selvitykset

Yleiskaava tulee perustumaan laadittuihin selvityksiin. Osa selvityksistä on laadittu muiden tahojen toimesta, osa on laadittu kaupungin omana työnä ja osa konsulttien laatimana.

Valmiita selvityksiä ovat mm.:

Yhdyskuntarakenne

Liikenne

Energia

Ympäristö

Muuta


Lisäksi yleiskaavan laadinnassa käytetään olemassa olevia tietokanta-aineistoja, mm.:

 

Kaupungin laatimista maankäyttöön liittyvistä selvityksistä on lisätietoa omalla sivullaan.