Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaava

Selvitykset

Yleiskaava tulee perustumaan laadittuihin selvityksiin. Osa selvityksistä on laadittu muiden tahojen toimesta, osa on laadittu kaupungin omana työnä ja osa konsulttien laatimana.

Valmiita selvityksiä ovat mm.:

Yhdyskuntarakenne

Liikenne

Energia

Ympäristö

Muuta


Lisäksi yleiskaavan laadinnassa käytetään olemassa olevia tietokanta-aineistoja, mm.:

 

Kaupungin laatimista maankäyttöön liittyvistä selvityksistä on lisätietoa omalla sivullaan.