Tavoitteet - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaava

Tavoitteet

Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa 8.10.2012 § 454. Yleiskaavan tavoitteet:

Yleiskaavan sisältövaatimukset on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).

Yleiskaavaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja laadittavana olevat maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (MAT). Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan tarkistamassa.

Lisäksi tavoitteita yleiskaavalle tulee yhdistymissopimuksesta sekä erilaisista valtion ja kuntien hyväksymistä strategioista, mm. energia- ja ilmastostrategioista. Myös sektorikohtaisista yleissuunnitelmista tulee kaavalle tavoitteita.