Usein kysytyt kysymykset

Missä valmisteltavana olevista suunnitelmista tiedotetaan?
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa valmisteltavista suunnitelmista, kuten asemakaavoista, liikenteen yleissuunnitelmista sekä katu- ja vihersuunnitelmista tiedotetaan Oulu10-palvelun ilmoitustaululla, vähintään yhdessä yleisesti leviävässä sanomalehdessä sekä yleensä myös yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen suunnitelmat ja hankkeet -sivulla. Lisäksi suunnitelmista voidaan tiedottaa kerran vuodessa ilmestyvässä Kaupunki rakentaa -julkaisussa. Lue lisää: Suunnittelun kulku.

Miten voin vaikuttaa asuinalueeni kaavoitukseen?
Kaavoitukseen voi vaikuttaa tuomalla mielipiteensä asian valmistelijan tietoon. Lue lisää: Suunnittelun kulku.

Voinko nähdä voimassa olevat asemakaavat internetin kautta?
Oulun seudun karttapalvelu, "Karttatie", mahdollistaa ajantasa-asemakaavan katselun internetissä. Karttatien asemakaava on kuitenkin pelkistetty eikä se sisällä asemakaavan kaikkia yksityiskohtia. Karttatien ajantasa-asemakaavan saa näkyville suurentamalla karttanäkymän haluttuun paikkaan sekä viemällä hiiren vasemman yläkulman "opaskartta"-ruudun päälle ja valitsemalla teemaksi "Asemakaava Oulu".

Mistä saan kopion alueeni asemakaavasta?
Asemakaavaotteen voi tilata yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asiakaspalvelusta. Otteet ovat maksullisia.

Millaisen rakennuksen saan rakentaa tontilleni?
Asia selviää asemakaavaotteesta, jonka voi tilata yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asiakaspalvelusta. Otteet ovat maksullisia. Rakentamiseen liittyviä kysymyksiä kannattaa tiedustella myös rakennusvalvonnasta.

Mistä saan tietää, mitä tietylle tontille aiotaan rakentaa?
Jos rakennuslupaa on haettu, voi asiaa tiedustella rakennusvalvonnasta. Asemakaavan sisältöä voi tiedustella yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoitus-yksikön asiakaspalvelusta, p. (08) 5584 2400. Asemakaavan sisältö selviää myös asemakaavaotteesta, jonka voi tilata yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asiakaspalvelusta.

Miten haen kaavamuutosta?
Hakemuksen kaavamuutoksesta voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.
Ohjeet ja muutoksenhakulomake löytyvät täältä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410 cell Ympäristötalo 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.