Hyväksytyt yleiskaavat

Varjakan osyleiskaava

Varjakan alue muodostuu Varjakan, Pyydyskarin ja Akion saarista sekä Varjakan niemestä. Varjakan alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia.

Varjakan alue muodostuu Varjakan, Pyydyskarin ja Akion saarista sekä Varjakan niemestä. Varjakan alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia.

Varjakan alueen vuonna 2012 hyväksytty osayleiskaava mahdollistaa Varjakan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön peruskorjaukset, matkailun kehittämisen ja uudisrakentamisen sekä alueen arvon mukaisen käytön. Kaava-alueen maapinta-alasta suurin osa retkeily- ja ulkoilualuetta sekä luonnonsuojelualueita. Varjakan saaressa alueet, joilla on olemassa olevaa rakennuskantaa on osoitettu rakennussuojelualueiksi. Rakennusten käyttötarkoituksen tulee edistää alueen rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten tai ympäristöllisten arvojen säilymistä. Varjakan kartano on osoitettu virkistystä ja matkailua palveleviin tarkoituksiin merkinnällä, joka velvoittaa säilyttämään pihapiirin rakennuskannan kulttuurihistoriallisen arvon.

Yleiskaava aineisto (pdf)

Kaavakartta (660kt)
Kaavaselostus (5,2Mt)

Varjakan kehittämissuunnitelma ja asemakaavatilanne löytyvät Varjakan projektikortilta:
www.ouka.fi/varjakka

Yleiskaavoitus

Kaavoitusarkkitehti
Katri Nuutinen, puh 040 836 8300

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki