Hyväksytyt yleiskaavat

Varjakan osyleiskaava

Varjakan alue muodostuu Varjakan, Pyydyskarin ja Akion saarista sekä Varjakan niemestä. Varjakan alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia.

Varjakan alueen vuonna 2012 hyväksytty osayleiskaava laadittiin Varjakkaan tehtyjen kehittämissuunnitelmien toteuttamiseksi. Kaavan toteutuminen mahdollistaa Varjakan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön peruskorjaukset, matkailun kehittämisen ja uudisrakentamisen sekä alueen arvon mukaisen käytön.

Osayleiskaavan mukaan alueen toimintakeskuksena kehitetään nykyisen venesataman ranta-aluetta. Tälle alueelle sijoittuvat mahdolliset uudet ravintola- ja hotellitason majoitustilat. Muilta osin majoitustilat olisivat loma-asuntotyyppisissä erillismökeissä. Näitä on osoitettu Varjakan saareen aikoinaan lautatarha-alueina olleille saaren osille sekä mantereelle Varjakantien varteen. Kaava-alueen maapinta-ala on n. 170 hehtaaria. Osayleiskaavassa tästä osoitetaan retkeily- ja ulkoilualueeksi 142 hehtaaria, eli n. 85%. Noin 15 % alueesta osoitetaan matkailun, virkistyksen ja rakennussuojelun tarpeisiin. Loma-asuntoja on osoitettu 148 kpl. Omakotitontteja alueelle on osoitettu 5kpl.

Varjakan kartano on osoitettu virkistystä ja matkailua palveleviin tarkoituksiin merkinnällä, joka velvoittaa säilyttämään pihapiirin rakennuskannan kulttuurihistoriallisen arvon.

Varjakan saaressa alueet, joilla on olemassa olevaa rakennuskantaa on osoitettu rakennussuojelualueiksi. Rakennusten käyttötarkoitusta ei rajoiteta muutoin kuin, että käyttötarkoituksen tulee edistää alueen rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten tai ympäristöllisten arvojen säilymistä. Alueelle ei saa sijoittaa ympäristöhaittoja aiheuttavia toimintoja.

Yleiskaava aineisto (pdf)

Kaavakartta (660kt)
Kaavaselostus (5,2Mt)

Yleiskaavoitus

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen 044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki