Virpiniemi

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta on toukokuussa 2021 päättänyt Virpiniemen vaiheasemakaavanmuutoksen kaavakustannuksista sekä alustavista korttelirajauksista, joilla vaiheasemakaavanmuutos voitaisiin käynnistää, mikäli alueen maanomistajat/-haltijat toimittavat asemakaavan muutosta koskevan hakemuksen kaupungin kirjaamoon.

Alueen maaomistajia/-haltijoita on tiedotettu yhdyskuntalautakunnan päätöksestä kirjeitse ja pyydetty lähettämään kaavamuutoshakemukset heinäkuun loppuun mennessä. Määräajan päättymisen jälkeen on huomattu, että Kellonlahden puolella muutamalle maanomistajalle/-haltijalle ei ole lähtenyt kirjettä, eikä heiltä myöskään ole tullut hakemusta. Kaupunki lähettää näille maanomistajille/-haltijoille kirjeet ja pyytää toimittamaan hakemukset Oulun kaupungin kirjaamoon 30.9.2021 mennessä. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan osoitteeseen: Kirjaamo PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostilla kirjaamo@ouka.fi otsikolla "Virpiniemen vaiheasemakaavan muutoshakemukset".

Virpiniemen vaiheasemakaavanmuutosta haetaan alla olevalla hakemuksella:

Vaihesemakaavanmuutosta ei voida laatia tonttikohtaisesti, vaan asemakaavan muutoksen on muodostettava tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Näin ollen esimerkiksi useampia tontteja sisältävän korttelin kaavamääräystä voidaan muuttaa vain, jos jokainen tontin omistaja tai haltija sitoutuu vaiheasemakaavanmuutokseen ja siitä perittäviin kustannuksiin.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkankaalta p. 050 430 4143.

Mitä seuraavaksi?

Vaiheasemakaavanmuutoksen vireilletulo rajauksineen edellyttää erillistä yhdyskuntalautakunnan tekemää päätöstä. Yhdyskuntalautakunnalle järjestetään info vaiheasemakaavanmuutoksen hakemustilanteesta syksyn 2021 aikana.

Asemakaavan muutos ei valmistuttuaan automaattisesti muuta jo rakennettujen loma-asuntojen käyttötarkoitusta. Käyttötarkoituksen muutoksen loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi myöntää rakennusvalvonta. Vakituisella asumisella on eri vaatimukset kuin loma-asumisella ja siksi käyttötarkoituksen muutos saattaa edellyttää rakennuksen muutostöitä. Lähtökohtana on, että rakennuksen on täytettävä rakennusajankohdan asuinrakentamisen määräykset. Poikkeuksena voi olla jotkin paloturvallisuuteen ja käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat, joiden osalta voidaan vaatia nykyvaatimusten täyttymistä. Rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle maksaa n. 400 euroa. Hakijalle voi lisäksi kertyä kustannuksia mm. rakennusluvassa vaadittavien vastuuhenkilöiden (pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) palkkaamisesta sekä mahdollisesti tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien teettämisestä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaavapäällikkö
    Kari Nykänen
    work p. 040 663 7760
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Lyhytosoite tälle sivulle:  www.ouka.fi/virpiniemi