Virpiniemi

Asemakaavan muutos on vireillä

Virpiniemen Meriniemen ja Kellonlahden asemakaava-alueilla on vireillä asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena olisi sallia pysyvä asuminen. Aloite kaavan muuttamiseen on tullut alueen maanomistajilta.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on valmistunut ja nähtävillä 27.6. - 31.8.2023. Nähtävilläoloaikana kaavasta on mahdollista antaa palautetta. Lisätietoa asemakaavan muutoksesta, nähtävillä oleva materiaali sekä ohje palautteen antamiseksi löytyy hankkeen projektikortilta, jonne päivitetään tietoa kaavatyön suunnitteluvaiheesta.

Asemakaavan muutos ei valmistuttuaan automaattisesti muuta jo rakennettujen loma-asuntojen käyttötarkoitusta. Käyttötarkoituksen muutoksen loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi myöntää rakennusvalvonta. Vakituisella asumisella on eri vaatimukset kuin loma-asumisella ja siksi käyttötarkoituksen muutos saattaa edellyttää rakennuksen muutostöitä. Lähtökohtana on, että rakennuksen on täytettävä rakennusajankohdan asuinrakentamisen määräykset. Poikkeuksena voi olla jotkin paloturvallisuuteen ja käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat, joiden osalta voidaan vaatia nykyvaatimusten täyttymistä. Rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle maksaa n. 400 euroa. Hakijalle voi lisäksi kertyä kustannuksia mm. rakennusluvassa vaadittavien vastuuhenkilöiden (pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) palkkaamisesta sekä mahdollisesti tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien teettämisestä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusjohtaja
    Kari Nykänen
    work p. 040 663 7760
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Lyhytosoite tälle sivulle:  www.ouka.fi/virpiniemi