Ajankoh­taista lapsiperheille

< Takaisin

120 vuotta varhaiskasvatusta Oulussa - juhlavuosi tekee tärkeää työtä näkyväksi

Oulun varhaiskasvatuksessa vietetään tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden avulla haluamme tehdä näkyväksi oululaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön aiemmin ja nykyisin tekemää työtä oululaisten lasten ja perheiden hyväksi.

Juhlavuoden keskeinen tavoite on yhdessä tekeminen ja osallisuus. Haluamme tehdä näkyväksi monipuolista ja laadukasta oululaista varhaiskasvatusta kaikille oululaisille. Ennen kaikkea haluamme juhlistaa juhlavuotta yhdessä lasten ja henkilöstön kanssa eri tavoin joka kuukausi.

Joka kuukaudelle on tapahtumia tai yhteisiä tehtäviä, joiden avulla myös päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olevat lapset voivat osallistua juhlavuoden toteutukseen ja viettoon. Lapset pääsevät tuomaan omia ajatuksiaan eri keinoin esiin, muun muassa lasten uutisten avulla. Teemoina ovat vuoden aikana esimerkiksi kielipäiväkodit, perhepäivähoito, kestävä kehitys ja Puoli päivää pihalla -toiminta.

Myös lasten huoltajat ja laajemminkin oululaiset pääsevät mukaan juhlavuoden viettoon. Kussakin päiväkodissa järjestetään omia tapahtumia (esimerkiksi päiväkodin oman historian esittely ja 120 kättä -ikkunataideteos), joihin huoltajatkin pääsevät mukaan. Osa tapahtumista striimataan päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon, ja niitä voi katsoa myös tallenteina.

120 vuotta sitten, vuonna 1901, lastentarhanopettaja Hanna Åström aloitti Ainolan porttimökissä kansanlastentarhan. Toiminnan nimi on vuosien saatossa vaihdellut ja on ollut kansanlastentarhan lisäksi lastentarha, lastenseimi, lastentalo ja nykyään päiväkoti. Vuonna 2001 juhlittiin 100-vuotiasta Oulun päivähoitoa.

”20 vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä asioita: päivähoitolaki on muuttunut valtakunnallisesti varhaiskasvatuslaiksi, varhaiskasvatussuunnitelmasta on tullut pedagogista toimintaa määräävä asiakirja ja Oulussa on toteutettu kuntaliitos. Raskaan korona-ajan vastapainona haluamme iloita ja juhlistaa 120-vuotisjuhlavuotta”, varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi kuvailee.

”Oulun varhaiskasvatuksen historiassa yksityisen varhaiskasvatuksen asema on vahva. Oulun kaupunki avasi ensimmäisen oman lastentarhansa vasta vuonna 1956. Edelleenkin yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Oulussa merkittävä”, Miia Kemppi kertoo.

Kaikille tarkoitetuista juhlavuoden tapahtumista kerrotaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla: www.ouka.fi/varhaiskasvatus, Mun Oulussa ja Varhaiskasvatus Oulussa -Facebook-tilillä. Kukin päiväkoti tiedottaa omista tilaisuuksistaan omille asiakasperheilleen. 

Jakolinkki