Tietoa latujen käyttäjille

Latujen kunnossapito

Latukeskukset kuten Sankivaara, Virpiniemi, Iinatin kuntorata ja Auranmaja ovat keskeisimmät kunnossapidon kohteet, joissa olosuhteet pyritään varmistamaan nopeasti sateen jälkeen ja myös pitkään jatkuvilla sateilla tarvittaessa. Muut latukeskukset kuten Kiimingin Honkimaa, Ylikiimingin Pylkönaho, Oulunsalon Kisakangas ja Yli-Iin Kk: kuntorata ovat myös päivittäisessä kunnostuksessa.

Pääreittejä, joita ovat pitkähköt siirtymälatuosuudet valaistussa latuverkostossa, hoidetaan pääsääntöisesti kun ei sada. Sateen jälkeen mahdollisimman pian viimeistään yhden vuorokauden kuluessa.

Laduilla liikkuu hiihtäjien lisäksi latukoneita myös päiväsaikaan. Kannattaa lisäksi huomioida, että latukoneen liikkuminen koko hoidettavan osuuden matkalla kestää kelistä riippuen useita tunteja.

Muut reittikeskukset kuten Kiimingin Honkimaa, Ylikiimingin Pylkönaho, Oulunsalon Kisakangas ja Yli-Iin kirkonkylän kuntorata ovat myös päivittäisessä kunnostuksessa.

Kaupunginosien lähiladut ja muut yhdysladut hoidetaan tarvittaessa ja olosuhteiden vaatiessa. Huoltoa ei tehdä päivittäin.

Lisäksi latuverkostosta löytyy valaisemattomia latupohjia, joiden hoito painottuu pääasiassa kevättalveen, kuten esimerkiksi Sankivaara–Kallioselkä.

 

Hiihtolatujen kunnostaminen poikkeusolot

Yli 20 pakkasasteessa tamppauskoneessa on rikkoontumisen vaara, eikä latuja voida silloin kunnostaa. Pitkäkestoisilla pakkasjaksoilla kunnostetaan latuja kuluneisuuden ja kovettumisen mukaan.

Nuoskasäällä latuja kunnostetaan harvemmin tai kunnostamista vältetään, jos nuoskaantuminen on lyhytaikaista. Tällä pyritään estämään latujen jäätymistä. Sään pakastuessa tampatusta märästä lumesta tulee vaikeasti työstettävää ja siten laduista ikäviä käyttää.

Latujen käyttäjien vastuu

Hiihtäjien toivotaan huomioivan vallitsevat sääolosuhteet, sillä lumisade, myrskyt ja äkilliset tai suuret lämpötilavaihtelut vaikuttavat latujen kunnossapitoon. Laduilla tulee noudattaa hyvää käytöstä, huomioiden muut ladun käyttäjät. 

Latualueella kulkeminen muutoin kuin suksilla on kielletty rakenteen rikkoontumisen ja turvallisuuden vuoksi.

Koiraladut

Auranmajalla sijaitsee 4,8 km mittainen koiralatu.  Koiran tulee olla ladulla kytkettynä. Koiralatu on pääverkoston mukaisessa kunnossapidossa.