Tietoa latujen käyttäjille

Latujen kunnossapito

Latukeskukset, kuten Sankivaara, Virpiniemi, Iinatin kuntorata ja Auranmaja, ovat keskeisimmät kunnossapidon kohteet. Näissä latukeskuksissa olosuhteet pyritään varmistamaan nopeasti myös sateen jälkeen ja tarvittaessa pitkään jatkuvilla sateilla. Muut latukeskukset, kuten Kiimingin Honkimaa, Ylikiimingin Pylkönaho, Oulunsalon Kisakangas ja Yli-Iin kuntorata ovat myös päivittäisessä kunnostuksessa.

Pääreittejä, joita ovat pitkähköt siirtymälatuosuudet valaistussa latuverkostossa, hoidetaan pääsääntöisesti kun ei sada. Kunnostus aloitetaan sateen jälkeen mahdollisimman pian viimeistään yhden vuorokauden kuluessa.

Laduilla liikkuu hiihtäjien lisäksi latukoneita myös päiväsaikaan. Kohdatessa koneen hiihtäjän tulee pysähtyä ja väistää latukonetta riittävän kauas latu-uralta. Latukoneesta hiihtäjää ei ole aina helppo havaita.

Kannattaa lisäksi huomioida, että latukoneen liikkuminen koko hoidettavan osuuden matkalla kestää kelistä riippuen useita tunteja.

Kaupunginosien lähiladut ja muut yhdysladut hoidetaan tarvittaessa ja olosuhteiden vaatiessa. Huoltoa ei tehdä päivittäin.

Lisäksi latuverkostosta löytyy valaisemattomia latupohjia, joiden hoito painottuu pääasiassa kevättalveen, kuten esimerkiksi Sankivaara–Kallioselkä.

Hiihtolatujen kunnostamisen poikkeusolot

Yli 20 pakkasasteessa tamppauskoneessa on rikkoontumisen vaara, eikä latuja voida silloin kunnostaa. Pitkäkestoisilla pakkasjaksoilla kunnostetaan latuja kuluneisuuden ja kovettumisen mukaan.

Nuoskasäällä latuja kunnostetaan harvemmin tai kunnostamista vältetään, jos nuoskaantuminen on lyhytaikaista. Tällä pyritään estämään latujen jäätymistä. Sään pakastuessa tampatusta märästä lumesta tulee vaikeasti työstettävää ja siten laduista ikäviä käyttää.

Latujen käyttäjien vastuu

Hiihtäjien toivotaan huomioivan vallitsevat sääolosuhteet, koska lumisade, myrskyt ja äkilliset tai suuret lämpötilavaihtelut vaikuttavat latujen kunnossapitoon. Laduilla tulee noudattaa hyvää käytöstä ja huomioida muut ladun käyttäjät. 

Latualueella kulkeminen muutoin kuin suksilla on kielletty rakenteen rikkoontumisen ja turvallisuuden vuoksi.

Koiraladut

Oulussa on kaksi koiralatua: Auranmajalla (4,8 km) ja Kaakkurin liikuntamaalla (5/3,7/1 km). Koiran tulee olla ladulla kytkettynä. Koiraladut on tarkoitettu ensisijaisesti koiran kanssa hiihtämiseen. Hiihtäminen ilman koiraa ei ole kielletty. Huomioithan muut hiihtäjät, jotta kaikki voivat harrastaa turvallisesti. Koiraladut ovat pääverkoston mukaisessa kunnossapidossa.

Kunnossapidon seurantajärjestelmä

Kunnossapidon seurantajärjestelmä toimii latukoneissa. GPS-paikantimen avulla latureitti kuittaantuu kunnostetuksi ja reitin kunnostus kirjautuu järjestelmään kokonaisuudessaan, kun latukone liikkuu merkittyjen pisteiden läpi. Isommissa reitistöissä pyritään ajojärjestystä vaihtelemaan päivittäin. Usein ajo tapahtuu ja kuittaantuu kunnostetuksi myös eri vuorokausina, koska kokonaisuudessaan ajo kestää kelistä riippuen jopa 8-9 tuntia.

Liikuntapalvelut avaa kunnossapidon järjestelmään ladut sitten, kun alikulut on lumetettu ja olosuhteet hiihdolle vakiituneet ja todettu turvallisiksi.

Hiihtoalikulut, sillat ja väylien ylitykset

Alikuluissa ja silloilla on syytä huomioida muuttuva lumitilanne ja mahdolliset lumen epäpuhtaudet. Kevyen liikenteen väylien ylityksissä varaudu ottamaan suksesi pois. Useat kevyen liikenteen väylät ovat säännöllisessä talvikunnossapidossa ja hiekoitetut.