Liikunnan edistämis- ja kehittämisavustus

 • Oululaisten urheiluseurojen tai oululaisten liikuntaa edistävien hankkeiden kehittämiseen.

 • Avustus kohdennetaan uusien toimintamallien lisäämiseksi ja yhteistyön kannustamiseksi. Toimintamalli ei saa olla jo vakiintunutta ja toiminnassa olevaa toimintaa / yhteistyötä.

 • Vapaamuotoinen hakemus, jossa hakijan tulee esittää hankesuunnitelma ja tuen tarve. Hakijan tulee sitoutua hankkeen tulosten raportointiin avustuspäätöksessä sovitulla tavalla.

 • Hakemukset  tulee toimittaa viimeistään  31.10.2023 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:

  kirjaamo@ouka.fi

  tai paperisesti osoitteeseen:
  Oulun kaupungin kirjaamo
  Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
  Käyntiosoite: Kansankatu 55 A 

Lisätiedot: Olli Heinonen, p. 040 535 1268, etunimi.sukunimi@ouka.fi