Urheiluseurojen toiminta-avustus 2020

Avustus on tarkoitettu oululaisille, ennen 31.12.2019 rekisteröintihakemuksensa jättäneille yhdistyksille.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 31.8.2020 mennessä ja yhdistyksessä tulee olla väh. 25 jäsentä. Avustus myönnetään edellisen vuoden toiminnan perusteella.
Seuran pääasiallisen toiminnan tulee tapahtua Oulussa.

Lisätietoja Olli Heinonen, p. 040 535 1268
 
Hakuaika päättyy 3.5.2021 klo 15.00.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen:

kirjaamo@ouka.fi

tai paperisesti osoitteeseen

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A 

Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä "Urheiluseurojen toiminta-avustukset".


Hakulomake

Harjoituspäiväkirja, alle 18v.

Harjoituspäiväkirja, yli 18v.

Suoritemäärälomake, alle 18v.

Suoritemäärälomake, yli 18v.

Valmentaja- ja ohjaajaluettelo

HUOM! Tilinpäätöksen, tilin- tai toiminnantarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen jäljennökset tulee olla oikeaksi todistettuja.

 Harjoituspäiväkirjoja ei lähetetä toiminta-avustushakemuksen mukana, vaan ne säilytetään seurassa vuoden 2022 loppuun saakka tarkastuksia varten. Suoritemäärälomake täytetään harjoituspäiväkirjojen perusteella ja se palautetaan hakulomakkeen mukana.