Vuoronjakoperiaatteet ja vuorojen käyttöehdot

Vuoronjakoperiaatteet

Nämä vuoronjakoperiaatteet koskevat kaikkia liikuntapalveluiden varausyksikön hallinnoimia liikuntapaikkoja ja vuoroja.
 

Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa:

 1. liikuntapalveluiden oma toiminta
 2. omaehtoisille kuntoilijoille varattava aika, niissä sisäliikuntapaikoissa, joissa liikuntapaikka myös yleisökäytössä
 3. Oulussa rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset ja opistot
 4. oululaisten lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden harrasteryhmät sekä oululaiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
 5. muut oululaiset harrasteryhmät ja kaupalliset liikuntaryhmät
 6. ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat
 7. muut liikuntaryhmät.

Oululaisiin urheiluseuroihin rinnastetaan vuoronjaossa oululaiset osakeyhtiöt, jotka ovat mukana valtakunnallisessa ottelu- ja kilpailutoiminnassa.
 

Vuoronjakoon ja hierarkiaan vaikuttavat tekijät:

 • hakijoiden sarjataso ja -määräykset
 • junioritoiminnan laajuus, harrastajien ja joukkueiden määrä
 • lajin vaatimat olosuhteet (kentän tai salin koko, korkeus jne.)
 • käyttöaste (edellisen kauden vuorojen käyttö) ja henkilömäärä/vuoro
 • lajiliiton laatima etuoikeusjärjestys. Usean eri lajiliiton harrastusalaan kuuluvien urheilu- ja liikuntalajien harrastajille etuoikeusjärjestys määritellään vuoronjaon yhteydessä.
 • Lasten ja nuorten käyttövuorot sijoitetaan pääsääntöisesti ennen klo 21.
 • alueellisuus ja saavutettavuus
 • nuorten toimintaan rakennettujen harjoitustilojen (Heinäpään jalkapallohallin ja Linnanmaan jäähalli) vuoroja jaettaessa ovat etusijalla alle 18-vuotiaat.
 • Urheiluseuratoiminnan ulkopuolisten liikuntaryhmien osalta jakoperusteina käytetään toiminnan harrastajamäärän laajuutta, toiminnan yleishyödyllisyyttä, ja onko kyseisellä hakijalla mahdollisuus harjoittaa toimintaansa muualla.
 • Liikuntapaikan käyttötarkoitus ja erityispiirteet saattavat muuttaa hierarkiaa.
   

Yksittäisvaraukset, jotka ohittavat muun toiminnan

Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti yksittäisiä vuoroja suurten tapahtumien tai kilpailutoiminnan ajaksi. Näitä ovat muun muassa:

 • liikuntapalveluiden järjestämät tai sellaiset tapahtumat, joissa Oulun kaupunki on huomattavalta osin järjestelyissä mukana
 • suuret kaupalliset ja muut kaupungille merkittävät tapahtumat
 • ko. liikuntalaitoksen/-alueen lajivalikoimaan kuuluvat maaottelut sekä toimintaan hyväksytyt lajiliittojen vahvistamat sarjaottelut ja suuret turnaustapahtumat.
   

Vuorojen suunnittelu ja jakaminen

Liikuntapalvelut jakaa vuorot saapuneiden varaushakemusten ja vuoronjakoperiaatteiden perusteella. Liikuntapalvelut järjestää tarvittaessa vuoroja hakeneille pääkäyttäjille tilaisuuden, jossa heille esitellään vuorosuunnitelmia, joita heillä on mahdollisuus kommentoida.


Vuorojen jakamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Harjoitusvuoro on tarkoitettu vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön jäsenistöä varten.
 • Vuoronjaossa määritellään kausikohtaisten harjoitusvuorojen ajallinen kesto, kausi, viikko- ja päivätasolla kenttä-/liikuntapaikkakohtaisesti. Vuoron saaneille lähetetään varausvahvistus.

 

Vuorojen käyttöehdot

Päivitetty 7.10.2019. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 


Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia liikuntapalveluiden varausyksikön hallinnoimia vuoroja.

Jaetuista vuoroista lähetetään varausvahvistus, jossa määritellään vuoron ajankohta ja liikuntapaikka. Jaettu vuoro katsotaan vastaanotetuksi, ellei sitä erikseen peruta näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Hakiessaan ja vastaanottaessaan vuoron asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä liikuntapaikan sääntöjä. Näiden laiminlyönti voi johtaa vuoron menettämiseen.

Lisäksi oululaiset urheilu- ja liikuntaseurat sitoutuvat noudattamaan seuraneuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita Oulun kaupungin liikuntatilojen käytössä.

 

Käyttömaksut

Vuoron saanut ryhmä on velvollinen suorittamaan vuoroista voimassaolevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun perinnän lisäksi liikuntapalveluilla oikeus perua kyseinen vuoro. Liikuntapalveluilla on mahdollisuus olla jakamatta uusia vuoroja, mikäli asiakkaalla on liikuntapaikkojen vuoroista aiheutuneita hoitamattomia maksuvelvoitteita.

Mikäli vuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta perumisajan sisällä (ks. vuoron peruminen), laskutetaan vuorosta hinnaston mukainen käyttömaksu. Tämä käyttömaksu koskee myös yli 65-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden harjoituksia, kilpailuja tai otteluita, joita ei peruta perumisajan sisällä.

Mikäli harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, harjoitusvuoroa laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.

Liikuntapalveluiden laskut toimitetaan yhdistyksille ja yrityksille YTJ:stä löytyvään osoitteeseen, joten varmistakaa että tietonne ovat rekisterissä oikein. https://www.ytj.fi/

 

Vuoron käyttäjä

Vuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, eikä siirtää seuran tai muun yhdistyksen sisälläkään muulle ryhmälle kuin hakemuksessa ilmoitetulle maksuryhmälle. Tämä koskee erityisesti alle 18-vuotiaille tarkoitettuja maksuttomia vuoroja, joiden luovuttaminen yli 18-vuotiaiden käyttöön on kielletty.

Suurimpien käyttäjäryhmien osalta liikuntapalvelut jakaa vuorot yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi urheiluseuralle tai muulle toimijalle, joka jakaa vuorot itse edelleen yksittäisille ryhmille. Tällöin liikuntapalvelut velvoittaa vuoron saanutta ilmoittamaan vuoroja käyttävät ryhmät. Tämä nimeämisvelvoite toimii tällöin myös vuorojen saamisen ehtona.

Vuorolla tulee olla paikalla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Vuoron vastuuhenkilö huolehtii vuorolle tarvittavan avaimen, kulkulätkän tai koodin hankkimisesta sekä vastaa niistä paikkakohtaisten sopimusten ja sääntöjen mukaisesti. Niitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

 

Tilojen ja välineiden käyttö

Vuorolla on käytössä myönnetyn liikuntapaikan lisäksi mahdolliset pukeutumis- ja peseytymistilat, ellei ole erikseen muuta sovittu. Tapahtuman varaajaa voidaan laskuttaa myös muista tiloista, jotka joudutaan sulkemaan muulta käytöltä tapahtuman vuoksi.

Pukeutumis- ja peseytymistiloista on poistuttava 30 min kuluessa oman vuoron loppumisesta tai liikuntapaikkakohtaisten ohjeiden ja aukioloaikojen mukaisesti.

Vuorojen käyttäjien vastuulla on sopeuttaa toimintansa kyseiseen liikuntatilaan, eli harrastaa vain siellä soveltuvia liikuntamuotoja tai muuta erikseen sovittua toimintaa. Käyttäjä voi hyödyntää kyseisen liikuntatilan mahdollista perusliikuntavälineistöä, kuten telineitä, voimistelumattoja, peliverkkoja ja maaleja. Tarkemmin välineiden käytöstä on sovittava liikuntapaikan henkilökunnan kanssa. Välineitä on käytettävä asianmukaisesti, ja ne on palautettava takaisin oikeille paikoilleen. Välineiden tai paikkojen rikkoontuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi liikuntapaikan henkilökunnalle. Käyttäjä korvaa aiheuttamansa vahingot.

Vuoroaikoja noudatetaan, ja liikuntatilan on oltava tyhjä seuraavan vuoron alkaessa. Poikkeuksena tähän voivat olla tietyt ottelutapahtumat, jotka pelataan loppuun asti.

Pääsääntöisesti hälytysjärjestelmät asennetaan käyttöaikojen mukaisesti ja tahallisesti tai tahattomasti aiheutetuista hälytyksistä sekä niiden kustannuksista vastaa vuoron käyttäjä.

Liikuntapaikoilla noudatetaan järjestystä sekä henkilökunnan ohjeita. Käyttäjä huolehtii, että ovet pysyvät suljettuina vuoron aikana niissä liikuntapaikoissa, joissa ei ole henkilökuntaa. Käyttäjä huolehtii myös, ettei vuoron yhteydessä tiloihin pääse eikä niissä oleskele asiattomia henkilöitä. Tilat on jätettävä siistiin ja asianmukaiseen kuntoon. Mikäli käyttäjä aiheuttaa lisäsiivouksen tarvetta, laskutetaan lisäsiivous käyttäjältä. Käyttäjän on myös ilmoitettava liikuntapaikan henkilökunnalle, mikäli havaitsee tiloissa tavallisesta poikkeavaa.

Mikäli kenttä tai ilmasto-olosuhteet edellyttävät vuorojen välisiä kunnostustoimenpiteitä, on alueen tuona aikana oltava vapaa käyttäjistä. Mikäli annettua kehotusta alueelta poistumiseen ei noudateta, kunnostusta ei suoriteta.

 

Vuoron peruminen

Liikuntapalveluiden, koulujen ja päiväkotien henkilökunnalla on oikeus perua vuoro tilapäisesti. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen menetetystä vuorosta. Mikäli vuoro jää käyttämättä kolmena peräkkäisenä kertana ilman käyttäjän tekemää asianmukaista ilmoitusta, on liikuntapalveluilla oikeus perua kausivuoro.

Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa Timmi-järjestelmässä tai sähköpostitse liikuntapaikkavaraukset(at)ouka.fi perumisajan sisällä. Yksittäiset harjoitusvuorot tulee perua viimeistään 72 h ennen kyseistä varausta, yksittäiset kilpailu- ja ottelutapahtumat viimeistään 7 vuorokautta ennen ja tätä pidemmät tapahtumat viimeistään 14 vuorokautta (tai muu erikseen määritelty perumisaika) ennen, tai varauksista peritään hinnaston mukainen maksu. Koulujen ja päiväkotien liikuntasalien kausivuorot on peruttava kuukauden kuluessa vuoron alkamisesta, tai vuorosta peritään hinnaston mukainen maksu. Yksittäisiä vuoroja koulujen ja päiväkotien liikuntasaleilta asiakkaat eivät voi itse perua varausjärjestelmän kautta (poikkeuksena Hiukkavaaran monitoimitalo, Kastellin monitoimitalo ja Rajakylän yläkoulun liikuntasali), yksittäiset peruutukset voidaan ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset(at)ouka.fi.

 

 

Vuoronjakoperiaatteet on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 1.11.2019 lähtien §139. Lataa periaatteet pdf-muodossa.