Avoin data

Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön. Avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.

Oulun kaupungin avoimien tietoaineistojen jakelukanavana toimii data.ouka.fi -portaali.

Oulun kaupungin dataportaali

Oulun kaupungin dataportaali on yhtenäinen toteutus muiden Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Portaalin teknistä toteutusta kehitetään jatkuvasti kuutoskaupunkien välisellä yhteistyöllä. Yhteistyötä tehdään myös uusien aineistojen avaamisessa ja muussa avoimeen dataan liittyvässä toiminnassa. Oulun jakamat aineistot kerätään automaattisesti kerran vuorokaudessa valtakunnalliseen avoindata.fi -portaaliin, mikä edesauttaa kaupungin aineistojen löydettävyyttä.

Päätöksiä, linjauksia, ohjeistuksia ja esitteitä

Tietohallinnon ohjeistus tietovarantojen avaamiseen - Oulun kaupunki, Tietohallinto 14.6.2016

Oulun kaupungin tietoaineistojen avaaminen avoimena datana - Kaupunginhallituksen päätös 29.3.2016

Kuutoskaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista 18.4.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 19.5.2016
 

 

Katso myös:

avoindata.fi

avoinkoodi.fi

avoinrajapinta.fi

hri.fi - Pääkaupunkiseudun avoin data

Tampereen kaupungin avoin data

Turun kaupungin avoin data

Lounaispaikka - Lounais-Suomen paikkatietoverkosto

Github/6Aika - Kuutoskaupunkien yhteisiä rajapintamääritelmiä ja ohjeistuksia

CitySDK - Open, harmonized APIs (In English) 

SeutuNet - Business Oulu

StatFIN-tilastotietokanta

Paikkatietoikkuna -avoin paikkatieto

EU:n avoimen datan portaali

Lipas-liikuntapaikat -  Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä jota ylläpitää Jyväskylän yliopisto.

     

       Yhteistyössä Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Oulu open data, 6Aika

 

Briefly in English