Avoin data - Oulu-tietoa - Oulun kaupunki

Avoin data Avoin data

Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön. Avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.

Tietoaineistot ovat saatavilla koneluettavassa muodossa joko tiedostoina tai rajapintojen kautta. Avointa dataa eivät ole esimerkiksi .pdf tai .ppt -muotoiset tiedostot vaan sellaiset tietoaineistot, joita voi muokata vapaasti (esimerkiksi .csv, xml). Aineistoja lisätään saataville sitä mukaa, kun aineistot ovat teknisesti valmiita julkaistavaksi. Datatoiveita ja palautetta voit antaa palautelomakkeen kautta. 

Julkaistujen aineistojen tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltija on Oulun kaupunki ellei aineistossa toisin ilmoiteta. 

 

Creative Commons -lisenssi
Oulun kaupungin avoimen datan aineistot on lisensoitu

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

(Creative Commons Attribution 4.0 International -license)

 

Päätöksiä, linjauksia, ohjeistuksia ja esitteitä: 

Avoimet ja yhtenevät rajapinnat - Avain digitaalisiin palveluihin  Kuutoskaupunkien rajapintaesite 2.1.2017

Tietohallinnon ohjeistus tietovarantojen avaamiseen - Oulun kaupunki, Tietohallinto 14.6.2016

Oulun kaupungin tietoaineistojen avaaminen avoimena datana - Kaupunginhallituksen päätös 29.3.2016

Kuutoskaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista 18.4.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 19.5.2016

 

Katso myös:

avoindata.fi

avoinkoodi.fi

avoinrajapinta.fi

hri.fi - Pääkaupunkiseudun avoin data

Tampereen kaupungin avoin data

Turun kaupungin avoin data

Lounaispaikka - Lounais-Suomen paikkatietoverkosto

Github/6Aika - Kuutoskaupunkien yhteisiä rajapintamääritelmiä ja ohjeistuksia

CitySDK - Open, harmonized APIs (In English) 

SeutuNet - Business Oulu

StatFin-tilastotietokanta

Paikkatietoikkuna -avoin paikkatieto

EU:n avoimen datan portaali

Lipas-liikuntapaikat -  Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä jota ylläpitää Jyväskylän yliopisto.

 

     

       

 

 

Oulun datan jakelualustan pilottiversio on julkaistu!  

Käy tutustumassa jakelualustaan!

Voit myös antaa palautetta jakelualustasta ja sen toiminnoista. 

 

 

Tilaa 6Aika -uutiskirje

 

Lähetä datatoiveita tai palautetta

Tee sovellusilmoitus

 

Databusiness.fi

 

Tutustu DataBusiness.fi -blogeihin! 

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/avoindata

Briefly in English