Lapsiystävällinen kunta

Oulun kaupunki on virallisesti lapsiystävällinen kunta. Kahden vuoden määrätietoinen työ palkittiin, kun Suomen UNICEF antoi Oululle  Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen  joulukuussa  2017.  Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 
 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kaupungin  palvelualoilla ja hallinnossa. Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli tässä työssä.

 

Taustalla lapsen oikeudet

 
UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toiminta auttaa edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.  
 
Lapsiystävällisessä kunnassa
 
  • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapsille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 
  • Lapset voivat suunnitella, arvioida ja kehittää palveluita yhdessä aikuisten kanssa.
  • Lasten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään päätöksenteossa. 
  • Lapsiin kohdistuvat toimenpiteet näkyvät kaupungin taloudessa ja päätöksiä arvioidaan lapsiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.
  • Lapsi kokee olevansa arvokas lähiyhteisössään.
 
Oululaiset lapset ja nuoret kokevat tärkeiksi hyvinvointiin ja turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä yhdessäoloon ja omaehtoiseen toimintaan liittyvät asiat (Lasten ja nuorten raportti UNICEFille syksyllä 2017).
 
”Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta on Oulussa lisätty niin arjen toiminnoissa kuin päätöksenteon eri vaiheissa. On tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori kokisi itsensä osalliseksi ja tulisi kuulluksi.” (UNICEFin asiantuntija Sanna Koskinen)

”On hienoa, että lapsiystävällistä toimintakulttuuria viedään Oulussa systemaattisesti eteenpäin laajalla rintamalla niin ruohonjuuritasolla kuin päätöksenteossakin.” (Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola)

Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei siis tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.
 
 
 

Videolla kerrotaan esimerkein, miten eri tavoin lapsiystävällinen toimintakulttuuri näkyy Oulussa.

Koordinaatioryhmän tehtävät ja jäsenet (pdf)

Lisätietoja

  • Puhelin koordinaattori Eija Ruohomäki
    work 044 703 9189
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle:
www.ouka.fi/lapsiystavallinen-kunta