Lapsiystävällinen kunta

Oulun kaupunki on virallisesti lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF on myöntänyt Oulun kaupungille helmikuussa 2020 toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa neljä vuotta Ensimmäinen tunnustus myönnettiin joulukuussa 2017.  Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 
 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kaupungin  palvelualoilla ja hallinnossa. Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli tässä työssä.

 

Taustalla lapsen oikeudet

 
UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toiminta auttaa edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.  
 
Lapsiystävällisessä kunnassa
 
  • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapsille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 
  • Lapset voivat suunnitella, arvioida ja kehittää palveluita yhdessä aikuisten kanssa.
  • Lasten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään päätöksenteossa. 
  • Lapsiin kohdistuvat toimenpiteet näkyvät kaupungin taloudessa ja päätöksiä arvioidaan lapsiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.
  • Lapsi kokee olevansa arvokas lähiyhteisössään.
UNICEFin mukaan Oulussa on toteutettu järjestelmällistä ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää lapsenoikeustyötä. UNICEF kiittää Oulua siitä, että valitut kehittämisen kohteet ovat laaja-alaisia ja toimenpiteet ovat olleet riittävän mittavia.
 

Hyviksi esimerkeiksi UNICEF nostaa esimerkiksi sen, että kaupungin henkilöstöä on koulutettu laajasti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä lapsille, nuorille ja perheille on järjestetty ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Lasten osallisuus on aktiivista myös kaavahankkeissa.  

”Oulun toiminnassa välittyy koko kaupungin ja kaikkien toimialojen vahva sitoutuminen lapsiystävällisyyden kehittämiseen. Kaikki ei ole Oulussakaan vielä valmista, mutta hyvällä tiellä ollaan.” (Lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Sanna Koskinen, Suomen UNICEF)


Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Nykyinen tunnustus on voimassa neljä vuotta. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.
 
 
 
 

Videolla kerrotaan esimerkein, miten eri tavoin lapsiystävällinen toimintakulttuuri näkyy Oulussa.

 

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -video

 
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa -video

Lisätietoja

  • Puhelin koordinaattori Eija Ruohomäki
    work 044 703 9189
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle:
www.ouka.fi/lapsiystavallinen-kunta