Lapsiystävällinen kunta - Oulu-tietoa - Oulun kaupunki

Lapsiystävällinen kunta Lapsiystävällinen kunta

Oulun kaupungissa on otettu vuoden 2016 alusta käyttöön UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamalli, jossa Oulu sitoutuu kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 
Kaupunginhallituksen päätös 14.12.2015 § 483
 
Oulun kaupunki ottaa lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöön kaikilla kaupungin palvelualoilla ja hallinnossa. Mallin avulla kaupungin palvelualueet pääsevät arvioimaan päätöksentekoa ja toimintaansa lasten ja nuorten osallisuuden näkökulmasta.
 
 
Taustalla lapsen oikeudet
 
UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.  
 
Malli perustuu kansainväliseen esikuvaan, jota UNICEF on toteuttanut maailmalla vuodesta 1996. Suomalainen malli kehitettiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 2012–2013. UNICEF ottaa malliin uusia kuntia vuosittain.
 
Työ alkaa kunnan tekemällä tilannekartoituksella. Siinä kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Arvioinnissa on apuna UNICEFin kehittämä kymmenen tavoitteen lista. Kartoituksen tehtyään kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä UNICEFille.  
 
Raportoinnin jälkeen kunta voi saada UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Sitä myönnettäessä UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia.

Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei siis tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Oulu suurin mukana olevista kunnista
 
Hämeenlinna sai joulukuussa 2013 ensimmäisenä Suomessa UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Vuonna 2014 mukaan tulivat Lahti, Raasepori ja Rovaniemi. Ne saivat lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen joulukuussa 2015 ja samalla Hämeenlinnan kaupunki uusi tunnustuksensa.
 
Vuoden 2016 alussa mukaan tulivat Oulun lisäksi Kirkkonummi, Lohja, Pori ja Tammela. 
Materiaalit

Kohti lapsiystävällistä Oulua -esittelydiat (pdf)

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -ohjausryhmän ja
sivistys- ja kulttuuripalveluiden osallisuuden ohjausryhmän jäsenet
(pdf)

Lisätietoja

  • Puhelin koordinaattori Eija Ruohomäki
    work 044 703 9189
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle:
www.ouka.fi/lapsiystavallinen-kunta