ETÄOPETUS

Aikuislukion etäopetus
Aikuislukion etäopetustarjonnassa on vain syksyllä 2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman opintoja. Lukuvuonna 21-22 tarjonnassa on vain ensimmäisen opiskeluvuoden opintojaksoja. Opintojaksossa pidetään opetusta Teamsin välityksellä viikoittain. Etäopetustarjonta löytyy periodikohtaisista tarjonnoista.

 

eLukio
eLukiossa on mahdollista opiskella lukion koko oppimäärä tai yksittäisiä kursseja vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan. Oulun kaupungin lukioiden opiskelijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua eLukioon. Muiden lukioiden 
opiskelijat ilmoittautuvat omalle koululleen. Koulu ilmoittaa opiskelijan tiedot eLukiolle, josta lähetetään Wilma ja Moodle-tunnukset opiskelijalle sähköpostitse.

Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta. eLukion opiskelija voi valita kursseja myös aikuislukion ilta-, etä- ja päivätarjonnasta. Jos et voi osallistua ilmoittautumallesi kurssille, ilmoita asiasta aina opettajalle ennen kurssin alkamista!

eLukio-opiskelu on itsenäistä, mutta opettajan ohjaamaa. Kurssin aikana opettajalla on päivystysaikoja, jolloin kannattaa olla yhteydessä opettajaan esim. puhelimitse tai sähköpostitse. Opettaja tekee kurssisuunnitelman, joka ohjaa sinua opiskelua koko kurssin ajan.  Kurssisuunnitelma, kurssimateriaali ja etätehtävät ovat eLukion oppimisympäristössä Moodlessa kyseisen kurssin työtilasta. Seuraa valitsemiesi kurssien työtiloja, sähköpostiasi ja Wilmaasi päivittäin.

Etäkurssiin kuuluu yleensä 200 minuuttia lähiopetusta. Lähiopetukseen osallistutaan kotoa Adobe Connectin (AC) välityksellä. Kurssikokeet ovat päättöviikolla kotona tai aikuislukiolla. Koetyyppi ilmoitetaan kurssiohjelmassa.

Koeluokista tiedotetaan aikuislukion kansliassa. Kurssikokeet postitetaan kurssien opettajille arvioitaviksi, ja arvioidut kokeet lähetetään aikuislukioon. Arvioidut kokeet lähetetään opiskelijalle kotiin vain, jos opiskelija on toimittanut kirjekuoren ja postimerkin kokeen mukana. Arvosteltuja kokeita säilytetään koululla 1 lukuvuosi, minkä jälkeen ne hävitetään. Kurssiarvosanan opettaja tallentaa Wilmaan.

OHJAUS

eLukion opinto-ohjaaja ja koevastaava

Marja Elina Jaronen
p. 044 7039 745 
marjaelina.jaronen(at)eduouka.fi

eLukio

eLukio-opiskelusta saat tietoa eLukion sivuilta, joilla on myös eLukion kurssitarjottimet.