LUKIO

Aikuislukio on luokaton lukio. Lukiossa voit suorittaa koko lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon. Voit aloittaa lukion oppimäärän suorittamisen alusta tai jatkaa kesken jääneitä opintojasi. Aikuislukiossa voit myös opiskella aineopiskelijana yksittäisiä aineita, korottaa aiempia arvosanoja tai opiskella esim. vieraita kieliä. Lukio-opinnot voi aloittaa myös kesken lukuvuoden jokaisen periodin alussa.

Valitse itsellesi sopiva opiskelumuoto:

  • päiväopetus ma-to klo 8.10-16.00
  • iltaopetus ma-to klo 16.00-20.00
  • etäopetus ma-to klo 16.00-20.00

Opintosuunnitelma on mahdollista tehdä periodeittain myös niin, että lukujärjestyksessä on vain kaksi opiskeluiltaa viikossa. Opinto-ohjelman laatimisessa on mahdollisuus hyödyntää opinto-ohjausta.

Opiskelu aikuislukiossa vaatii oppitunneille osallistumisen lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, opetusta on vähemmän kuin päivälukiossa, vaikka vaatimukset ovat samat. 

Opintotarjotin sisältää koko lukuvuoden työohjelman, siitä löytyvät eri periodien opinnot.

Syksyllä -21 käyttöön otetun lukion opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty 1-3 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi. Moduuleista on rakennettu joko oppiaineiden oma tai yhteinen opintokokonaisuus, jota sanotaan opintojaksoksi.

Maksut

Koko perusopetuksen tai lukion oppimäärää suorittaville aikuislukion opiskelu on maksutonta.
Aineopiskelijalta peritään aineopiskelumaksu, joka on 60 €/lukuvuosi. Aineopiskelijamaksu laskutetaan lukuvuosittain kaikilta aineopiskelijoiksi ilmoittautuneilta ja opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta aineopiskelijoilta, vaikka ei olisi suorittanut yhtään opintoja. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelijailmoituksen laskutusta varten.
Ylioppilastutkinnon täydentäjiltä ja korottajilta peritään kyseisen lukuvuoden aineopiskelijamaksu 60 €. Maksamalla aineopiskelumaksun voi osallistu opintoihin ja yo-kokeisiin syksyn ja kevään aikana. Yo-tutkintoa voi korottaa ja täydentää ilman aineopiskelijamaksua, jos on valmistunut ylioppilaaksi Oulun aikuislukiosta kahden edellisen ylioppilastutkintokerran aikana.
Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan.
Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta, paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään lukuvuosimaksu 60 €.