Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus Oulun aikuislukiossa

Oulun aikuislukio tarjoaa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille opetusta seuraavasti:

Opintojen kustannukset

 • Perusopetus on tutkintotavoitteisille opiskelijoille maksutonta.
 • Suomi toisena kielenä opetus on maksutonta.
 • Yksittäisten aineiden opiskelu maksaa 60 euroa lukuvuodessa.
 • Työvoimatoimiston asiakkaan on syytä tarkistaa ennen opintojen aloittamista, miten opiskelu vaikuttaa työttömyysturvaan.

1. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN PERUSOPETUS

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Perusopetukseen voivat osallistua sekä nuoret että aikuiset, jotka tarvitsevat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen.
 • Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tarvitsevat perusopetusta täydentävää ja jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta tai joilla on jo jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta maastaan mutta joiden kielitaito ei vielä riitä jatkamaan opintoja Suomessa.
 • Opinnot valmentavat jatko-opintoihin sekä antavat valmiuksia työmarkkinoille sijoittumiseen.
 • Alaikäraja on 16 vuotta, mistä voidaan painavin perustein poiketa. Yläikärajaa ei ole. 
 • Kullekin opiskelijalle suoritetaan tasotestit, jonka perusteella heidät ohjataan sopiviin ryhmiin.

Opintojen kesto ja sisältö

 • Päättövaiheen suorittaminen kestää pääsääntöisesti kaksi vuotta. Kielitaitovaatimus on vähintään A2.1. Joissakin tapauksissa päättövaiheen voi suorittaa vuodessa, mikäli lähtötaso on riittävä. Tarvittaessa opiskelija voi suorittaa ensin perusasteen alkuvaiheen opintoja. Yleensä opiskelu alkuvaiheessa kestää 1-2 vuotta. Lisäksi Oulun aikuislukiossa järjestetään lukutaitovaiheen koulutusta luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille.
 • Opiskelijat voivat suorittaa koko suomalaisen perusopetuksen oppimäärän tai vain tarvitsemansa kurssit.
 • Aikuisten perusasteella opiskellaan joko äidinkieltä ja kirjallisuutta tai suomi toisena kielenä -opintoja. Koulutukseen sisältyvät valmentavat koulukohtaiset kurssit ja pakolliset perusopetuksen kurssit sekä suomalaisen perusopetuksen aineet (englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, maantieto, biologia, elämänkatsomustieto, terveystieto).
 • Opiskelijat osallistuvat opinto-ohjaukseen. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), johon kootaan kursseja opiskelijan tarpeen, pohjatietojen ja jatkosuunnitelmien mukaan.
 • Opetus toteutetaan päivisin klo 8.00–16.00.
 • Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. 

Todistukset ja kurssisuoritukset

 • Kun opinnot päättyvät, opiskelijat saavat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen tai perusopetuksen opintojen korotustodistuksen sekä todistuksen suoritetuista kursseista.
 • Kaikki aikuislukiossa suoritetut kurssit ovat perusopetuslain mukaisia, ja ne voidaan hyväksilukea toisen oppilaitoksen opintoihin.

Aikuisten perusasteen päiväopetuksen (APP) opetusta on kahdessa toimipisteessä:
Kastellin monitoimitalolla, Oulun aikuislukio, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu
Kaukovainion kampuksella, Kotkantie 1, 90250 Oulu

2. SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETUS JA SUOMEN KIELEN KURSSIT ILTAOPETUKSENA

 • Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan kahtena iltana viikossa eli yhteensä 4 tuntia viikossa.
 • Suomi toisena kielenä -opetuksen perusopetuksen kursseja on 9 kpl.
 • Suomi toisena kielenä -opetuksen lukio-opintojaksoja on 9 kpl.

3. TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (TUVA)

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla ei ole toisen asteen koulutusta ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.