MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN OPETUS OULUN AIKUISLUKIOSSA


Oulun aikuislukio tarjoaa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille opetusta seuraavasti:

Opintojen kustannukset

 • Perusopetus on tutkintotavoitteisille opiskelijoille maksutonta.
 • Suomi toisena kielenä opetus on maksutonta.
 • Yksittäisten aineiden opiskelu maksaa 50 euroa lukuvuodessa.
 • Työvoimatoimiston asiakkaan on syytä tarkistaa ennen opintojen aloittamista, miten opiskelu vaikuttaa työttömyysturvaan.

1. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN PERUSOPETUS

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Perusopetukseen voivat osallistua sekä nuoret että aikuiset, jotka tarvitsevat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen.
 • Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tarvitsevat perusopetusta täydentävää ja jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta tai joilla on jo jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta maastaan mutta joiden kielitaito ei vielä riitä jatkamaan opintoja Suomessa.
 • Opinnot valmentavat jatko-opintoihin sekä antavat valmiuksia työmarkkinoille sijoittumiseen.
 • Alaikäraja on 16 vuotta, mistä voidaan painavin perustein poiketa. Yläikärajaa ei ole. 
 • Kullekin opiskelijalle suoritetaan tasotestit, jonka perusteella heidät ohjataan omiin ryhmiinsä.

Opintojen kesto ja sisältö

 • Koko perusopetuksen oppimäärän suorittaminen kestää yleensä noin 2 vuotta. Opiskelu kestää 1–2 vuotta riippuen aikaisemmasta koulutuksesta ja koulutustarpeesta.
 • Opiskelijat voivat suorittaa koko suomalaisen perusopetuksen oppimäärän tai vain tarvitsemansa kurssit.
 • Aikuisten perusasteella opiskellaan joko äidinkieltä ja kirjallisuutta tai suomi toisena kielenä -opintoja. Koulutukseen sisältyvät valmentavat koulukohtaiset kurssit ja pakolliset perusopetuksen kurssit sekä suomalaisen perusopetuksen aineet (englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, maantieto, biologia, elämänkatsomustieto, terveystieto).
 • Opiskelijat osallistuvat opinto-ohjaukseen. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), johon kootaan kursseja opiskelijan tarpeen, pohjatietojen ja jatkosuunnitelmien mukaan.
 • Opetus toteutetaan päivisin klo 8.00–16.00.
 • Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. 

Todistukset ja kurssisuoritukset

 • Kun opinnot päättyvät, opiskelijat saavat suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen tai perusopetuksen opintojen korotustodistuksen sekä todistuksen suoritetuista kursseista.
 • Kaikki aikuislukiossa suoritetut kurssit ovat perusopetuslain mukaisia, ja ne voidaan hyväksilukea toisen oppilaitoksen opintoihin.

Aikuisten perusasteen päiväopetuksen (APP) opetuspiste on Kastellin moniotoimitalolla, Oulun aikuislukio, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu.

2. SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETUS JA SUOMEN KIELEN KURSSIT ILTAOPETUKSENA

 • Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan kahtena iltana viikossa eli yhteensä 4 tuntia viikossa.
 • Suomi toisena kielenä -opetuksen perusopetuksen kursseja on 5 kpl.
 • Iltaopetuksena järjestetään suomi toisena kielenä -opetuksen valmentavia kursseja 18 kpl.
 • Lukio kursseja on 18 kpl.
 • Suomi toisena kielenä kurssit iltaopetuksessa lv. 2020-2021 -esite (pdf)

3. LUKIOON VALMENTAVA LUVA JA LUKIOSTARTTI

Suomalaisille lukioon tähtääville opiskelijoille tarkoitettu Lukiostartti ja vieraskielisille opiskelijoille tarkoitettu Luva.