Matkalla itseohjautuvaan oppimiseen

Projektin nimi: Matkalla itseohjautuvaan oppimiseen - "On The Way To Self Directed Learning"

Hankenumero: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400
Aika: 1.11.2021-30.4.2023
Hankkeen kokonaisrahoitus: 60 000,00 euroa (EU-rahoitus)
Osallistujat: Jelgava District Correspondence School (Latvia), Esquare (Ranska), Drustvo Bodi svetloba (Slovenia), Oulun aikuislukio (Suomi)
Yhteistyökumppani: Riga Technical University (Latvia)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ammattitaitoa ja vaihtaa kokemuksia etäopiskelusta ja etäopetuksesta kansainvälisesti.

Tavoitteena on myös kehittää ja testata eri oppimistyyleihin soveltuvia opetusmateriaaleja, jotka parantaisivat opiskelijoiden mahdollisuuksia itseohjautuvaan opiskeluun ja vähentäisivät opiskelijoiden keskeyttämisriskiä.

Hankkeen pääpaino on digitaalisen osaamisen ja etäopetuksen kehittämisessä.

Projektin aikana on tarkoitus järjestää neljä kansainvälistä tapaamista, yksi kussakin osallistujamaassa eli Latviassa, Sloveniassa, Ranskassa ja Suomessa. Päätöskonferenssi pidetään Latviassa. Projektiin osallistuvat kumppainimaiden organisaatiot työskentelevät päivittäin aikuisten etäopiskelun parissa ja haluavat projektin aikana jakaa kertynyttä kokemustaan. Hanke toteutetaan 60 000 euron EU-rahoituksella.

Erasmus-projektin eteneminen:
- Projektin aloitus etänä, Facebook
  Projektin aloitus etänä, Instagram
- Aloitustapaaminen Latviassa, Facebook
  Aloitustapaaminen Latviassa, Instagram
- Koulutustapaaminen Sloveniassa, Facebook
  Koulutustapaaminen Sloveniassa, Instagram
- Kolmas koulutustapaaminen Ranskassa, Facebook
  Kolmas koulutustapaaminen Ranskassa, Instagram
- Koulutustapaaminen Oulussa, Facebook
  Koulutustapaaminen Oulussa, Instagram
- Päätösseminaari Jelgavassa, Facebook
  Päätösseminaari Jelgavassa, Instagram

Video projektin alkuvaiheista
Esitys projektin kulusta

Lopullinen tuote osallistujamaiden kielillä ja työkielellä
- suomeksi
- englanniksi
- ranskaksi
- latviaksi
- sloveniaksi

Euroopan unionin osarahoittama