OPPIMISEN TUKI

Oulun aikuislukiossa oppimisen tuki toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Opinto-ohjaajat tukevat opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opinnoissa etenemisessä. Erityisopettaja tukee opiskelijaa opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä haasteissa. Aineenopettajat vastaavat oman oppiaineensa sisältöjen ja oppiaineelle sopivien opiskelustrategioiden opettamisesta sekä tarjoavat tarvittaessa tukiopetusta. Tukiopetuksen mahdollisuutta voi tiedustella oppiaineen ainevastaavalta.

Äidinkielessä ja matemaattisissa aineissa järjestetään tukipajatoimintaa, joiden aikataulutus tiedotetaan periodeittain.