OPPIMISEN TUKEMINEN

Tukiopetus

Oulun aikuislukio tarjoaa opiskelijoilleen tukea opiskeluun. Nämä ns. tukikurssit eivät ole varsinaisia kursseja opiskelijalle, vaan tukiopetusta, johon opiskelija voi hakeutua yhdeksi tai useammaksi tunniksi tarvittaessa. Tukea opiskeluunsa voi saada ottamalla yhteyttä tukikurssien vetäjiin. Oppilas sopii opettajan kanssa ajan tukitunnille ja aiheen, jossa hän tarvitsee lisäohjausta. Ohjauksessa voi olla myös useampia opiskelijoita kerrallaan. Opiskelija voi tulla tukitunnille missä tahansa vaiheessa opintojaan, jossa tukitunnille tuntuu olevan tarvetta.

Kielten opiskelussa ja reaaliaineissa tukea voi pyytää kurssin opettajalta.

Äidinkielessä tukea opiskeluunsa voi saada ottamalla yhteyttä tukikurssien vetäjiin.

Äidinkieli, iltaopetusMarita Karsikas
Äidinkieli, päivä- ja ammattilukio-opetus: Marita Karsikas

Matemaattisissa aineissa tukea voi saada matikkapajassa, ottamalla yhteyttä tukikurssin vetäjään tai pyytämällä opastusta oman kurssin opettajalta.

Erityinen tuki

Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Opi oppimaan -kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa. Oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilastutkinnossa opiskelija on oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. Erityisjärjestelyä on haettava viimeistään yo-tutkintoon ilmoittauduttaessa. Erityisopettaja voi laatia opiskelijalle myös erityisen tuen suunnitelman, joka näytetään aineenopettajalle. Tarvittaessa erityisopettaja voi laatia opiskelijalle lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten.

Erityisopettaja Henri Huumonen
puh. 040 6325 295, henri.huumonen(at)eduouka.fi .