OSALLISTUMISOIKEUS

Lukion suorittaja

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että lukion oppimäärää suorittava on opiskellut ennen kokeeseen osallistumistaan pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu.

Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, lukion oppimäärää suorittavan on opiskeltava kaksi aineen kurssia.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia.

Ammatillisen tutkinnon suorittanut

Ammatillisen tutkinnon perusteella voi osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja, jos ammatillinen tutkinto on edellyttänyt vähintään kahden ja puolen vuoden opintoja.

Jos kokelas on suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon, joka perustuu perusopetuksen oppimäärään, häneltä vaaditaan , että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukionkurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.

Ammattilukiota suorittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut ammatillista koulutusta yksi ja puoli vuotta ennen kuin hän voi ilmoittautua ylioppilaskokeeseen.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet