OSALLISTUMISOIKEUS

Lukion suorittaja

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen opiskeltuaan pakolliset opinnot oppiaineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu.

Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavan voi osallistua opiskeltuaan kaksi kurssia (neljä opintopistettä) oppiaineen opintoja.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme kurssia (kuusi opintopistettä) oppiaineen opintoja.
 

Ammatillisen tutkinnon suorittanut

Henkilöllä, joka on suorittanut vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon, on oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja.

Henkilö, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa (= ammattilukiolaiset), voi osallistua ylioppilastutkintoon  ammatillisten opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin ammatillisissa opinnoissa vähintään 90:ää osaamispistettä vastaavan osaamisen suorittamista ennen tutkintoon osallistumista.

Jos kokelas on suorittanut muun kuin yllämainitun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.
 

Muut erillistapaukset
käydään läpi opiskelijakohtaisesti.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet