PERUSOPETUKSEN OPPIAINEET

Perusopetuksen oppiaineiden kurssit ja kurssisisällöt löytyvät perusopetuksen opetussuunnitelmista.

Oppiaineet, opetussuunnitelma 2018
Lukutaitovaihe
Äidinkieli ja kirjallisuus
Matematiikka
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
Ympäristö- ja luonnontieto
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot
Alkuvaihe
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Englanti, A-oppimäärä
Matematiikka
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
Ympäristö- ja luonnontieto
Terveystieto
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot
Päättövaihe
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Ruotsi, B1-oppimäärä
Englanti, A-oppimäärä
Matematiikka
Uskonto
Elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto
Terveystieto
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot
Kuvataide
Liikunta
Musiikki

Oppiaineet, opetussuunnitelma 2005
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Ruotsi, B1-kieli
Englanti, A-kieli
Matematiikka
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Evankelis-luterilainen uskonto
Elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
Liikunta
Terveystieto
Opinto-ohjaus