In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oulun seudun palvelustrategia Oulun seudun palvelustrategia

Lähtökohdat

Oulun seudun kunnat ovat laatineet vuonna 2002 seudun elinkeinostrategian, kasvusopimuksen ja seudun kuntien yhteisen yleiskaavan 2020. Nämä strategia-asiakirjat tukevat Oulun seudun menestymistä. Edellä mainitut strategiat ovat toimintalinjauksia, joilla Oulun seudun kehitystä ohjataan elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisessä. Seudun menestymisen kannalta myös palveluiden kehittäminen on tärkeää. Keväällä 2002 päätettiin, että seudulle laaditaan seutusopimuksen lisäksi erillinen palvelustrategia. Vastuu palveluiden järjestämisestä on seudun kunnilla.

Seutuyhteistyössä säilyy kuntien itsenäinen päätösvalta ja seudullisesti järjestettävistä palveluista päätetään erikseen. Kansainvälistyessään kunnat eivät enää kilpaile toistensa kanssa, vaan seudut kilpailevat muiden seutujen kanssa. Oulun seutu suhteellisesti nopeimmin kasvavana seutuna Suomessa luo hyvät, mutta myös haasteelliset lähtökohdat palveluiden järjestämiselle. Väestön nuori ikärakenne ja korkea syntyvyys ovat omaleimaista seudullemme. Myös muuttoliike tuo Oulun seudulle erityisesti nuoria, pääosin opiskelijoita. Vanhimman ikäryhmän eli yli 64–vuotiaiden asukkaiden osuus tulee kasvamaan vuosittain ja vaikuttaa merkittävästi ikäryhmän palveluiden kysyntään. Myös kiristyvä kuntatalous luo omat haasteensa palveluiden kehittämiselle Oulun seudulla.

Strategiaprosessi toteutettiin kesä-joulukuussa 2003

Strategiaa on työstänyt seutuhallituksen, seudun kehittämisryhmän ja tiimien edustajien muodostama strategiaryhmä. Toimialojen tiimit ovat muokanneet strategiaa jokaisen strategiaseminaarin välillä. Strategian perusteita ja sisältöä on lisäksi esitelty kaikille seudun kunnille.

Strategian lähtökohtana ovat olleet Oulun seudun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, seudun palvelujen vahvuudet ja heikkoudet sekä seudullisiin palveluihin kohdistuvat uhkatekijät ja mahdollisuudet. Mitä paremmin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset voidaan tunnistaa, sitä paremmin voidaan asettaa pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiassa on määritelty Oulun seudun visio ja strategiset linjaukset. Seudullisten palvelujen menestymisen kannalta tärkeimmät asiat, kriittiset menestystekijät, on johdettu visiosta ja strategisista linjauksista. Näille menestystekijöille on määritelty arviointikriteerit ja tavoitetasot, joiden avulla voidaan arvioida onnistuminen.

Oulun seudun palvelustrategia 2013

Palvelustrategian toteuttamisohjelma 2005-2008

Oulun seudun logo
Yhteistyöorganisaation
toiminta päättyi 2012.
Kuntien yhteistyö jatkuu.

Lisätietoja:

Seudun kehittämispäällikkö
Claes Krüger
p. 044 703 1247

etunimi.sukunimi(at)ouka.fi