In English | På svenska | Tekstin koko A- A+


Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunta sekä Oulun kaupunki ovat laatineet yhteiseen yleiskaavan, jonka ympäristöministeriö vahvisti 18.2.2005. Yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 25.8.2006.

Seudun yleiskaavaa muutettiin ja sitä laajennettiin Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille. Valtioneuvosto vahvisti muutoksen ja laajennuksen 8.3.2007 ja se tuli lainvoimaiseksi 5.6.2007.

Yleiskaava esitellään kahdella yleiskaavakartalla

Teemakartta on apukartta, jota ei ole vahvistettu. Teemakartalla 1/2 esitetään virkistäytymisen kannalta tärkeät reitit ja kohteet. Teemakartalla 2/2 esitetään yhdyskuntateknisen huollon kannalta tärkeiden laitosten alueet ja verkostot.

Yleiskaavan eteläosaan, yleiskaavan laajennusalueelle, on laadittu myös seuraavat kartat:

Yleiskaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

 

Soveltamisohjeet

Oulun seudun yleiskaavan 2020 käyttöohjeeksi on laadittu soveltamisohjeet, jotta seudun kuntiin saataisiin mahdollisimman yhtenäinen käytäntö yleiskaavan tulkitsemiseksi. Oulun seudun seutuhallitus hyväksyi ohjeet 10.10.2006.