Hankkeet

Oulun kaupungin tapahtumatiimi kehittää tapahtumien toimintaympäristöä ja alan käytäntöjä.

Käynnissä on hankkeita, joissa tähdätään kestävään ja vastuulliseen tapahtumatuotantoon. Hankkeet tukevat Oulua matkalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. 

Oulu2026-hankkeen keskeinen pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos, johon on sitoutunut Oulun lisäksi 32 pohjoisen Suomen kaupunkia ja kuntaa.

Lue lisää Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeesta.

Käynnissä olevat hankkeet

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki 

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hanke edistää vastuullista tapahtumatuotantoa Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on, että ympäristövastuulliset toimintamallit ovat käytössä koko maakunnan tapahtumissa, kun Oulu vuonna 2026 on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja yleisötapahtumien antamiin ympäristöhaasteisiin. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi jätehuoltoon, ruuantuotantoon tai liikenteeseen.

Innovaatio-organisaatiot saavat ehdottaa ratkaisujaan haasteisiin ja testata keksintöään tapahtumassa. Yleisötapahtumat tarjoavat ainutlaatuisen laboratorion, jossa voidaan ratkoa globaalejakin ongelmia.

Ympäristöhaasteita ja ratkaisuehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Testauksia päästään tekemään, kun tapahtumia taas järjestetään.

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hanke, jonka päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Budjetti on 615 000 euroa. Hanke kestää elokuusta 2019 toukokuuhun 2022. 

Lue lisää Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hankkeen verkkosivuilta.

" "

Sustainability in Culture

Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys kuuluvat myös kulttuurialalle. Taide ja kulttuuri voivat olla entistä aktiivisemmassa roolissa siirryttäessä kestävämpään maailmaan. Kaupungin tapahtumayksikkö on mukana pohjoismaisessa Sustainability in Culture -projektissa, jossa  vahvistetaan kulttuurialan kestävyysosaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja kulttuuripääkaupunkivuotta silmällä pitäen.

Nordisk Kulturfondetilta rahoitusta saavaa hanketta vetää Central Denmark EU Office Brysselissä ja kumppaneita ovat Central Denmark Region Tanskassa, Västra Götaland Region Ruotsissa ja Oulun kaupungin viestintä- ja tapahtumaryhmä Suomessa. Kaikista kolmesta maasta on mukana myös kestävyystoimista kiinnostuneita kulttuurialan organisaatioita. Oulusta hankkeessa mukana on Kokardiklubi ry:n, jonka toimitilat sijaitsevat Oulun Hiukkavaaran kasarmialueella aiemmin toimineen varuskunnan tiloissa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ymmärrystä kestävyyden roolista kulttuurissa ja verkostoitua pohjoismaisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan, mitä kestävyys on kulttuurisektoreilla paikallisesta, pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

TechArt

TechArt-hankkeen tarkoituksena on selvittää, rakentaa ja pilotoida teknologiaa ja kulttuuria yhdistävää ekosysteemiä.

Teknologia ei yksin pysty ratkaisemaan tarpeita, joissa ihmiset tarvitsevat sosiaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutteisuutta. TechArt -hanke rakentaa ekosysteemiä, jossa teknologiayritykset, taide-, luovien ja kulttuurialojen toimijat, kunnat ja eri sidosryhmät tki-kentältä tuovat taide- ja kulttuuri- ja teknologia-alan toimijoita ja sisältöjä yhteen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

 Oulu on ollut edelläkävijä korkean teknologian tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja alan startup -kentässä. Oulussa luotuja ja kehitettyjä teknologioita nähdään kuitenkin harvemmin esim. kaupunkikuvassa ja julkisissa tiloissa taiteessa ja kulttuurissa luodun sisällön kanssa. TechArt -hanke vahvistaa alueen merkitystä teknologiaa ja kulttuuria yhdistävässä tuotekehityksessä. Hankkeella edistetään kulttuuri-/taidetuotteiden vientiä ja saavutettavuutta yleisöille ja uusille yleisöille uusin teknologisin keinoin.

TechArt -hankkeen ydintavoitteita on kaksi. Ensimmäiseksi hanke luo konseptin teknologiaa ja kulttuuria yhdistävästä ekosysteemistä, jota alueen kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää. Ekosysteemi synnyttää uudenlaista teknologiaa, kulttuuria ja taidetta yhdistävää toimeliaisuutta.  Toiseksi hanke etsii ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin, pilotoimalla ja kokeilemalla uusia teknologiaa ja kulttuuria yhdistäviä innovaatioita. 

Lue lisää TechArt -hankkeen verkkosivuilta.

Kulttuurin elämysoppaat

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeessa luodaan uudenlaista työtä kulttuurin, matkailun ja hyvinvoinnin risteysalueelle. Taide- ja kulttuurialan tekijöille järjestetään valmennusta, jonka puitteissa he pääsevät luomaan kulttuurielämyksiä uusille yleisöille.

Hankkeen kantavina teemoina ovat transformatiivinen matkailu ja kulttuuriset oikeudet. Transformatiivinen matkailu perustuu aitoihin paikalliskohtaamisiin ilman keinotekoisia, vain matkailijoita varten rakennettuja tuotteita. Kulttuuristen oikeuksien toteutumista edistetään hankkeessa tuottamalla taide-elämyksiä myös ihmisille, jotka eivät tavallisessa arjessaan pääse osallistumaan taide- ja kulttuuritoimintaan.

Hankkeessa rakennetaan myös matkailu- ja kulttuurialojen yhteistä verkostoa esimerkiksi seminaareja ja verkostoitumistapaamisia järjestämällä. Tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan matkailullisen vetovoiman lisääminen kulttuuripääkaupunkivuoden lähestyessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vuosina 2021–2023.

Lue lisää Kulttuurin elämysoppaat- hankkeen verkkosivuilta.

DigiCult

DigiCult-hankkeessa kehitettävä paikkatietoa hyödyntävä digitaalinen palvelualusta tuo kulttuurikokemukset ja luontokohteet entistä tutummiksi kuntalaisille ja kunnassa vieraileville. Uuden alustan avulla voi paikan mukaan hakea vaivattomasti saavutettavia, laadukkaita ja monipuolisia palveluita. Myös eri ikäryhmien ja erityisryhmien on helpompi löytää ja hyödyntää kunnan palveluita. Kaikki tämä helpottaa arkea sekä parantaa hyvinvointia, toimintakykyä ja kokemusta osallisuudesta. Kulttuurikokemusten ja luontokohteiden esille nostaminen lisää myös alueen vetovoimaa ja houkuttelee vierailijoita.

Kuntien lisäksi digitaalisen alustan mahdollisuudet ovat esimerkiksi kulttuuri- ja matkailutoimijoiden käytettävissä. Kustannukset pienenevät, kun sisällöt on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan, josta niitä voi hyödyntää laajasti. Alustan on tarkoitus toimia yhteensopivasti jo olemassa olevien alustojen kanssa avoimien rajapintojen kautta.

DigiCult-hankkeen kehittäjäkumppaneita ovat Oulun, Espoon ja Kuusamon kaupungit sekä seurantajäseniä Siikalatvan, Taivalkosken, Paltamon ja Hailuodon kunnat. Hanke on saanut rahoituksen valtiovarainministeriöltä vuoden 2021 alusta lokakuuhun 2022.

Lue lisää DigiCult-hankkeen verkkosivuilta.

Arctic Pulse

Oulun kaupunki on mukana Arctic Pulse -hankkeessa, joka kokoaa yhden brändin alle pohjoisen alueen kulttuuria kärkenään musiikki. Pohjoiskalotin kulttuurielämyksiä tarjotaan paikalliselle yleisölle sekä matkailijoille.

Arctic Pulse edistää yhteistyötä yli valtioiden rajojen viemällä pohjoissuomalaisia artisteja esiintymään Ruotsiin ja Norjaan – ja vastavuoroisesti tuomalla esiintyjiä naapurimaista Pohjois-Suomeen.

Oulun kaupungin osuutta Arctic Pulsessa koordinoi sivistys- ja kulttuuripalvelujen projektitoimisto. Hankekumppaneina ovat Norbottensmusiken Ruotsissa sekä Kultur i Troms ja Rytmisk Kompetansenettverk i Nord Norjassa.

Arctic Pulse on Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen -ohjelman rahoittama hanke, jonka alkuperäinen kesto oli 2019–21. Pohjoismaisten koronarajoitusten vuoksi hanketta jatkettiin vuodelle 2022.  

Lue lisää Arctic Pulsen verkkosivuilta.

Mieskuoro Huutajat

Menneet hankkeet