Analyysivaihe

Keskustavisiotyössä muodostettavan tulevaisuudenkuvan ja strategisen suunnitelman taustaksi tarvitaan tietoa Oulun keskustan nykytilasta ja viimeaikaisesta kehityksestä.

Keskustavisiotyössä hyödynnetään aiemmin Oulun keskusta laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia. Keskustaa koskien on aiemmin laadittu selvityksiä mm.  kaupunkikuvaa (pdf), kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä (pdf) koskien.

Aiemmin laadittujen selvitysten lisäksi keskustavisiotyössä yhteydessä laaditaan yksittäisiä erillisselvityksiä. Alkuvuodesta 2016 keskustavisiotyöhön liittyen on valmistunut seuraavia selvityksiä: