Analyysivaihe

Suistokaupunkivision alkuvaiheessa on analysoitu suistoalueen nykytilaa ja laadittu yksittäisiä selvityksiä suunnittelun lähtökohdiksi. Suistokaupunkivision laadinnassa hyödynnetään myös aiemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia, kuten Uuden Oulun yleiskaavaa ja Oulun keskustavisiota.

Analyysivaiheessa laaditut selvitykset:

  • Lähtökohtia suistokaupunkivision laadinnalle (pdf). Yhteenveto on suiston toiminnallisuuteen, palveluihin ja kaupunkikehittämiseen liittyviä lähtökohdista.
  • Benchmark -raportti (pdf). Raporttiin on koottu esimerkkejä vesistöjen hyödyntämisestä osana kaupunkien kehittämistä yhteensä kuudesta kaupungista.
  • Keskeiset luontoarvot (pdf). Selvityksessä on esitetty yhteenveto suistokaupunkivision suunnittelualueen keskeisistä ja tärkeimmistä luontoarvoista olemassa oleviin selvityksiin ja rekisteritietoihin pohjautuen.
  • Maankohoaminen Oulujoen suistossa (pdf). Selvityksessä on tarkastelu maankohoamisen vaikutuksia Oulujoen suistoalueella vuoteen 2100 saakka. Selvityksessä on otettu huomioon ilmastonmuutoksen eri skenaarioiden välillinen vaikutus maankohoamiseen.

Yhteystiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233