Kuvituskuvat laatukäsikirjan otsikkosivuista korttelit ja julkiset ulkotilat.

Laatukäsikirja

Kemintien kaavarungon ohella on laadittu kaavarunkoaluetta koskeva laatukäsikirja (pdf). Siinä on annettu suunnitteluvaatimuksia ja -suosituksia koskien kortteleita ja julkisia ulkotiloja. Vaatimusten ja suositusten tavoitteena on äänimaailmaltaan miellyttävä, ulkotiloiltaan laadukas ja monella tapaa monipuolinen alue. Laatukäsikirjan sisältö on ohjeena aluetta tarkemmin suunniteltaessa ja sitä tullaan käyttämään eri tavoin varmistamaan ja kirittämään suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi laatukäsikirjan ohjeellisena jatkosuunnittelussa noudatettavaksi pöytäkirjan 5.6.2018 § 278 mukaisesti.

Yhteystiedot:
Kaavoitusarkkitehti
Ville Honkonen
p. 040 595 6428
etunimi.sukunimi@ouka.fi