Otteet Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartoilta

Lähtökohdat

Bulevardisoinnin lähtökohtana on Uuden Oulun yleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset, erityisesti kaupunkikäytävä keskustasta Linnanmaan kautta Ritaharjuun. Yleiskaavan kaupunkikäytävät yhdistävät aluekeskukset keskustaan uudella tiiviillä kaupunkirakenteella keskustan sisääntuloteiden varsilla. Kaupunkikäytävillä monipuolisestaan ja tiivistetään kaupunkirakennetta sekä edistetään erityisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn asemaa.

Pohjoinen kaupunkikäytävä rakennetaan Alppilanbulevardin alueella keskustamaiseksi asuin- ja liikealueeksi kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävän varrelle. Katu- ja muu liikenneympäristö uudistetaan yleiskaavan tavoitteiden mukaiseksi. Bulevardisoinnin myötä Alppila, Välivainio ja Koskelan kaakkoisosat kasvavat yhteen tiiviiksi ja monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi, jonka keskuksena bulevardi palveluineen toimii.

Kaupunkikäytäviä kehitetään

  • toiminnoiltaan monipuolisena,
  • kaupunkikuvaltaan urbaanina,
  • vehreänä ja tiiviinä sekä
  • korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä.

Yleiskaava ohjaa tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta sekä katusuunnittelua.

Yhteystiedot:
Kaavoitusarkkitehti
Ville Honkonen
p. 040 595 6428
etunimi.sukunimi@ouka.fi