Laatimisen vaiheet

Oulun kaupunginhallitus päätti keskustavision laadinnan käynnistämisestä 14.12.2015.

Keskustavisiotyö on jakaantunut kolmeen päätyövaiheeseen: analyysi-, päätavoite- ja luonnosvaihe.

Keskustavision analyysivaiheessa työn taustalle koottiin monipuolisesti tietoa Oulun keskustan nykytilasta ja viimeaikaisesta kehityksestä. Aiemmin laadittujen selvitysten täydennykseksi laadittiin erillisselvityksiä.

Keskustavision päätavoitteet muodostettiin analyysivaiheen ja seurantaryhmätyöskentelyn perusteella. Tavoitteet hyväksyttiin hyväksyttiin kaupunginhallituksessa lokakuussa 2016.

Keskustavisioluonnos laadittiin analyysivaiheen tulosten, osallistumisesta saatujen tietojen ja hyväksyttyjen päätavoitteiden pohjalta. Keskustavisioluonnos valmistui marraskuun alussa 2016.

Keskustavisio on viimeistelty saatu palaute huomioon ottaen.

Keskustavisio hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.