Kuvassa Oulujoen keskeisiä suistoalueita.

Lähtökohdat

Suistokaupunkivision suunnittelualueena on tarkasteltu Oulujoen keskeistä suistoaluetta: Koskikeskuksen, Hartaanselän ja Rommakonselän alueita saarineen ja rantoineen. Lisäksi visiotyössä on tarkasteltu keskustan, Tuiran ja Hietasaaren rantavyöhykkeitä. 

Suistokaupunkivision laadinta on yksi kaupunginvaltuuston 3.4.2017 hyväksymän Oulun keskustavision toimenpiteistä. Yhdyskuntalautakunta päätti suistokaupunkivision käynnistämisestä 17.10.2017. Suistokaupunkivision laadinnassa on hyödynnetty viime aikoina valmistuneita suunnitelmia ja selvityksiä. Työn yhteydessä on laadittu myös uusia aluetta koskevia selvityksiä. Osallistamisen kautta on saatu tietoon oululaisten näkemyksiä suisto alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Suistokaupunkivisiossa kehittämisen painopisteet on esitetty strategisina päätavoitteina. Niiden mukaan suiston kehittämisessä korostuvat virkistys ja ulkoilu, vihreä ja sininen, elämykset ja tapahtumat, arvokkuus ja kauneus, yhteinen ja esteettömyys sekä kestävyys ja laadukkuus.

Kehittämisperiaatteet on kuvattu kolmessa eri kokonaisuudessa: virkistävä suistokaupunki, arvokas suistokaupunki ja uudistuva suistokaupunki. Yleisten kehittämisperiaatteiden mukaan mm. viher- ja virkistysalueita kehitetään niiden ominaisuuksiin perustuen, tarjotaan tapahtumapaikkoja, sekä edistetään virkistyskäytön, reitistöjen ja kalastuksen olosuhteita. Lähtökohdiksi suistokaupungin kehittämisessä otetaan alueen arvot, laadukas suunnittelu ja toteutus sekä rantojen käytön monipuolistaminen.  

Suistokaupunkivision suunnittelualue

Yhteystiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233