Sisältö ja aluerajaus

Suistokaupunkivisiossa tarkastellaan Oulujoen keskeistä suistoaluetta. Suunnittelualue muodostuu Koskikeskuksen, Hartaanselän ja Rommakonselän alueista saarineen ja rantoineen. Lisäksi visiotyössä tarkastellaan Tuiran ja Hietasaaren rantavyöhykettä.  

Suistokaupunkivisiossa käsiteltävät asiakokonaisuudet ja teemat tarkentuvat työn kuluessa. Työn alkuvaiheessa visiossa käsiteltäviksi asioiksi on tunnistettu:

  • vesialueiden tulevaisuuden ja säilytettävien vesipeilien määrittely
  • rantojen luonne ja käyttö tulevaisuudessa
  • merkittävien kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen säilyttäminen
  • uusien asuntoalueiden luonteen määrittely Hartaanselän ympäristössä
  • kaupunkirakenteen laajentamisen tutkiminen Rommakonselän uuteen kaupunginosaan
  • suistoalueen toiminnallisuuden monipuolistaminen ja uusien palveluiden kehittäminen
  • virkistysmahdollisuuksien ja reittien kehittäminen
  • urbaanin ja luonnonympäristön yhteensovittaminen.

Suistokaupunkivisiosssa tarkasteltavista asiakokonaisuuksista ja teemoista osa koskettaa koko suiston aluetta, mutta osa kohdistuu vain rajatuille osa-alueille. 

 

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233