Siirry suoraan sisältöön

 

Vuoropuhelua keskustan tulevaisuudesta

Keskustavision on laadittu tiiviissä vuoropuhelussa eri osapuolten kesen. Elinvoimainen keskusta voi muodostua ainoastaan asukkaiden, matkailijoiden, yrittäjien, omistajien ja tapahtumien järjestäjien yhteistyönä.

Keskustavision yhteydessä on järjestetty sekä kaikille avoimia kyselyjä ja keskustelutilaisuuksia että sidosryhmille kohdennettuja työpajoja.

Keskustavisiotyössä toteutettiin kaksi osallistumisen päävaihetta. Keväälle 2016 ajoittuneessa ensimmäisessä vaiheessa kerättiin kattavasti asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä Oulun keskustan nykytilasta ja kehittämisestä. Toinen keskustavision osallistumisen päävaihe ajoittui marraskuulle 2016, jolloin keskusteltiin ja annettiin palautetta keskustavisioluonnoksesta.

Palautetta keskustavisioluonnoksesta 

Osallistumisen toisessa päävaiheessa marraskuussa 2016 palautetta ja mielipiteitä keskustavisioluonnoksesta kerättiin avoimella internet -kyselyllä. Kyselyyn saatiin noin 350 vastausta. Kyselyssä vastattiin väittämämuotoisiin kysymyksiin keskustavision kehittämiskokonaisuuksista, arvioitiin laadittuja vaihtoehtoisia kuvasovitteita, sekä kommentoitiin alustavia toimenpiteitä ja kerättiin vapaamuotoista palautetta.

Vastaajat suhtautuivat myönteisesti useimpiin luonnoksessa esitettyihin kehittämisperiaatteisiin, mutta mm. Rotuaarin kattaminen, torialueen kehittäminen ja Hollihaan puiston täydennysrakentaminen jakoivat vastaajien mielipiteitä. Kyselyn yhteenvetoon voi tutustua täällä.

Kyselyn lisäksi marraskuussa järjestettiin aamiaisseminaari elinkeinoelämän edustajille sekä avoin keskustavision esittely- ja keskustelutilaisuus Valkean kesäkadulla.

Ensimmäisen osallistumisvaiheen tuloksia 

Kevään 2016 aikana Oulun keskustan tulevaisuudesta kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiä keskustan nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Karttapohjaiseen Unelmieni Oulun keskusta -kyselyyn oli mahdollista vastata 12.4-29.5.2016 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 451 vastausta. Kyselyn yhteenvetoon voi tutustua täällä

Mielipiteensä Oulun keskustasta pystyi kertomaan tapaamalla suunnittelijoita Ympäristötalolla 20.4 ja 21.4.2016. Mielipiteensä tilaisuuksissa kävi kertomassa noin 20 osallistujaa. Osallistujien tunnistamiin Oulun keskustan nykyisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä kehittämisideoihin voi tutustua täällä.

Unelmieni Oulun keskustasta keskusteltiin 18.5. järjestetyssä tilaisuudessa Oulun kaupunginteatterilla. Tilaisuudessa esitettiin yhdeksän tiivistä puheenvuoroa keskustan tulevaisuudesta sekä käytiin keskustelua. Tilaisuudessa oli noin 120 osallistujaa.

Toukokuun lopussa pidettiin kaksi työpajatilaisuutta, joissa käsiteltiin Oulun keskustaa palveluyrityksien ja kaupunkikulttuurin näkökulmasta.

  • Palveluita käsitelleen työpajan ryhmätöissä pohdittiin, miten Oulun keskustaa tulisi kehittää palveluiden näkökulmasta. Yhteenvetoon tuloksista voi tutusta täällä.
  • Kaupunkikulttuurin työpajan ryhmätöissä vastaavasti pohdittiin, miten keskustassa voitaisiin luoda edellytyksiä kaupunkikulttuurille. Yhteenvetoon tuloksista voi tutustua täällä.