Suisto kaupungin keskiössä

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400 -vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. Suistoalueen muutos jatkuu myös tulevaisuudessa ja esimerkiksi nykyisen kaltaiset vesipeilit katoavat ilman toimenpiteitä.

Suistokaupunkivision tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista.

Suistokaupunkivision pääsisällöistä ja etenemispolusta on laadittu esite:  Suistokaupunkivisio (pdf)

Kyselyn tulokset

Toukokuussa 2018 oululaisten näkemyksiä suiston nykytilasta ja tulevaisuudesta kerättiin karttapohjaisella kyselyllä.
Tutustu suistokaupunkivision kyselyn tuloksiin ja toukokuussa pidettyihin työpajatilaisuuden yhteenvetokarttoihin.

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233 

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/suistokaupunki 

#suistokaupunkioulu

Millainen on sinun suistosi?