Suisto kaupungin keskiössä

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400 -vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. Suistoalueen muutos jatkuu myös tulevaisuudessa ja esimerkiksi nykyisen kaltaiset vesipeilit katoavat ilman toimenpiteitä.

Suistokaupunkivision tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista.

Suistokaupunkivision pääsisällöistä ja etenemispolusta on laadittu esite:  Suistokaupunkivisio (pdf)

Osallistu suunnitteluun 

Suistokaupunkivision laadintaa varten tarvitaan näkemyksiä, missä suistoalue on parhaimmillaan tai mikä suistoalueella on arvokasta. Mielipiteitä kaivataan myös tulevaisuudesta, miten suisto olisi yhä parempi ja omaleimaisempi osa Oulua.

Kysely on päättynyt, kiitos osallistumisestasi.

 

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233 

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/suistokaupunki 

#suistokaupunkioulu

Millainen on sinun suistosi?