Suisto kaupungin keskiössä

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400 -vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. Muutos jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta suiston rannoilla, lisätä asukasmäärää sekä monipuolistaa rantojen käyttöä.

Suistokaupunkivision tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista.

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksesta saatu palaute

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi suistokaupunkivision raporttiluonnoksen 26.2.2019 nähtäville asetettavaksi.

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksesta oli mahdollista antaa palautetta 1.3.-31.3. välisenä aikana. Palautetta oli mahdollista antaa vastaamalla internet-kyselyyn, sähköpostitse tai osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. 

Raporttiluonnoksesta saadusta palautteesta on laadittu yhteenveto. Lisäksi voit tutustua tarkemmin saatuun vapaamuotoiseen palautteeseen.

Suistokaupunkivisio etenee hyväksymiskäsittelyyn

Suistokaupunkivision raporttiin on tehty saadun palautteen perusteella muutoksia ja tarkennuksia. Yhdyskuntalautakunta käsitteli suistokaupunkivision raporttia 4.6.2019 ja esitti sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233 

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/suistokaupunki 

#suistokaupunkioulu

Millainen on sinun suistosi?