Suisto kaupungin keskiössä

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400 -vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. Muutos jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta suiston rannoilla, lisätä asukasmäärää sekä monipuolistaa rantojen käyttöä.

Suistokaupunkivision tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista.

Suistokaupunkivision raporttiluonnos on valmistunut

Suistokaupunkivision raporttiluonnos (pdf) on valmistunut ja se hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 26.2. nähtäville asetettavaksi asukkaiden ja eri sidosryhmien mielipiteitä varten.

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksessa kehittämisen painopisteet on esitetty strategisina päätavoitteina ja kehittämisperiaatteina. Kehittämisperiaatteet on kuvattu kolmessa eri kokonaisuudessa: virkistävä suistokaupunki, arvokas suistokaupunki ja uudistuva suistokaupunki.

Raporttiluonnoksessa on lisäksi esitetty kehittämisideoita suiston toimintojen monipuolistamiseksi. Nämä ideat koskevat mm. uusien pienimuotoisten reittien ja taukopaikkojen rakentamista, melonta- ja kalastuskeskuksen kehittämistä sekä Merikosken historian esittelyä.

Kommentoi raporttiluonnosta

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta 1.3.-31.3. välisenä aikana.

Raporttiluonnoksesta voi antaa palautetta vastaamalla Suistokaupunkivision kyselyyn 31.3. mennessä tai osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 20.3. klo 17.00-19.00 Ympäristötalolla osoitteessa Solistinkatu 2.

Vapaamuotoista palautetta voi kyselyn lisäksi antaa sähköpostitse osoitteeseen yleiskaavoitus@ouka.fi otsikolla suistokaupunkivisio.

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233 

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/suistokaupunki 

#suistokaupunkioulu

Kommentoi raporttiluonnosta

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksesta (pdf) voi antaa palautetta vastaamalla Suistokaupunkivision kyselyyn 31.3. mennessä tai osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 20.3. klo 17.00-19.00 Ympäristötalolla osoitteessa Solistinkatu 2.

Suistokaupunkivisio

Millainen on sinun suistosi?