Viistoilmakuva suistoalueesta.

Suisto kaupungin keskiössä

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400 -vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. Muutos jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta suiston rannoilla, lisätä asukasmäärää sekä monipuolistaa rantojen käyttöä.

Suistokaupunkivision tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista.

Suistokaupunkivisio hyväksytty

Kaupunginvaltuusto hyväksyi suistokaupunkivision raportin 9.9.2019 (pdf). Hyväksytty suunnitelma ohjaa periaatteillaan suistoalueen maankäyttöä ja kehittämistä.

Yhteystiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233 

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/suistokaupunki 

#suistokaupunkioulu

Millainen on sinun suistosi?