Torikyselyn tulokset

Oulun kauppatorin tarjoamat puitteet miellyttävät oululaisia.  Kauppatori on portti menneeseen Ouluun. Perinteet, vanha rakennuskanta, merellisyys, laiturit ja nostalgia ovat torin parhaita puolia, joista halutaan pitää kiinni: "Rakastan torilla olevaa kauppahallia ja vanhoja aittoja. Meren läheisyys varsinkin kesällä tuo ihanaa tunnelmaa. Toripoliisi myös kuuluu ehdottomasti torin laitaan."

Tori on myös paikka nähdä muita ihmisiä ja ostaa paikallisilta tuottajilta sesongin herkut: parasta ovat tapahtumat, ihmisvilinä, hyvä ruoka ja juoma.

Oulun torin identiteetti on kuitenkin sekava ja oululaisuus näkyy useiden vastaajien mukaan torilla liian vähän. Torin myyntiä ja tarjontaa pidetään suppeana "Vaihtelua ei tapahdu hirveästi. Kesäisin yleensä näkyy samat myyjät myymässä samaa krääsää ja romua." Torille toivotaan enemmän paikallista, laadukasta tarjontaa, ja myyntiin nykyistä enemmän sesonkituotteita lähitiloilta.

Kritiikkiä kohdistuu myös torin nykyiseen ohjelmatarjontaan, jossa luotetaan lähinnä ravintoloiden (kaupalliseen) tarjontaan:"Satunnaisesta torikävijästä tuntuu sille ettei toriin panosteta muuten kuin välttävästi". Kauppatorin nykytilalle kaupunkilaiset antavat arvosanan 7 ½.

Torin toivotaan tuovan elämyksiä

"Enemmän mahdollisuuksia spontaaneille tapahtumille (open mic-tapahtumat, imrovisaatio, kirjallisuus, valokuvaus, taide), katutanssille, teatteriesityksille, standupille, musiikille."

Oululaiset tuovat esille lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia kauppatorin toiminnallisuuden kehittämiseksi. Torilta toivotaan yllätyksellisyyttä ja yhteisöllisyyden vahvistamista.  Paikallisuuden, oululaisuuden ja merellisyyden vahvistaminen ovat kaupunkilaisten toiveiden kärkipäässä. Lähes kaikki pitivät tärkeänä kevät-, syys- ja talvikauden kehittämistä. Useiden vastaajien mukaan Euroopasta löytyy valmiita toimivia torikonsepteja, joita soveltamalla erityisesti talviajan käyttöä voitaisiin kehittää.

Kolme neljästä oululaisesta vastaajasta katsoo, että kauppatori ei nykyisellään vastaa täysin heidän odotuksiaan.

Torille voi myös rakentaa

Teatterin ja kirjaston takana sijaitsevan Vänmanninsaaren kehittäminen jakaa kaupunkilaiset. Toisten mielestä aluetta voisi muokata raskaastikin, esim. kolmasosa vastaajista hyväksyisi tornihotellin rakentamisen, mutta toisten mielestä alueen saisi korkeintaan siistiä.

Toiminnallisesti alueelle toivotaan kuntalaisia palvelevaa viher-/puisto-/ajanvietealuetta, joka olisi looginen jatkumo kauppatorin toiminnalle. Myös kulttuurilla on vastauksissa vahva painotus kirjaston ja teatterin läheisyyden vuoksi: ”Siitä voi tehdä vaikka ympäristötaiteen esittelypaikan.

Kauppatorille sijoitettavaa mahdollista konferenssikeskusta puoltaa noin 1/3 vastaajista. Osa jättää kantansa auki, koska tarkkaa sisältöä ja rakentamispaikkaa ei ole määritelty. Hankkeen vastustajien pelkona on torialueen täyteen rakentaminen, alueen muuttuminen poissulkevaksi ja arkkitehtuurin epäonnistuminen: ”Riippuu täysin siitä mille kohtaa se (konferenssikeskus) laitetaan. Ja tehdäänkö se alueen tyyliin sopivasti. Ja mitä kaikkea sen tieltä pitää tuhota. Ideana hyvä, riippuu täysin toteutuksesta ja siitä onko ko. konferenssikeskukselle käyttöä pitkin vuotta, onko se vapaassa käytössä kaikille oululaisille ja millaisia tiloja sinne tulee.

Yhteenvetona

Oululaisten vastaajien mielestä torissa parasta tällä hetkellä ovat torin tarjoamat puitteet. Nostalginen ympäristö aittoineen ja kauppahalleineen tuo nykypäivän keskelle tuulahduksen paikallista historiaa ja mennyttä aikaa.

Kauppatorin toiminnallisuudessa on sen sijaan vastaajien mielestä paljon kehitettävää. Erityisen paljon toivotaan pienimuotoisia tapahtumia, joissa oululaiset toimijat voisivat profiloitua eri tavoin. Kauppatorista toivotaan näyttämöä oululaisen identiteetin vahvistamiselle ja sen näyttämiselle myös ulospäin.

Oululaiset eivät sulje rakentamista pois, mutta rakentaminen ei saa olla itseisarvo. Erilaisten rakennusten tulee palvella oululaisia, torin käyttäjiä ja sen toiminnallisuutta. Torin tulee olla alueena yhteisöllisyyttä vahvistava eikä poissulkeva.