Voimassa olevat ohjelmat ja asiakirjat

Tämän sivun sisältö:

Kaupunkistrategian toteuttamiseksi laaditaan toteuttamisohjelmat ja toimenpideohjelmat. Ne hyväksyy joko kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus. Tälle sivulle on koottu toteuttamisohjelmat ja muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat.

Muut toimintaa ohjaavat ohjelmat ja suunni­telmat