Liittymät

Tonttiliittymä katuun

Tekninen neuvonta, sähköliittymä

Tekninen neuvonta, Oulun Energian kaukolämpö

Verkko-osan siirtäminen rakentamisen tieltä

Sähköliittymän tilaaminen

Sähkönmyyntisopimuksen laatiminen

Kaukolämpöliittymän tilaaminen

Muun mahdollisen lämpöjärjestelmän tilaaminen

Valokuituyhteyden tilaaminen

Vesihuollon liittymissopimuksen tilaaminen