Rakennuslupa

Lupahakemus tehdään asiointipalvelussa

Ennakkoneuvonta ja luonnosten esittely

Naapuriluettelon tilaaminen ja naapurien tiedottaminen

Tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat

Luvan edellyttämät ammattilaiset

Luvan myöntäminen ja lupaehdot

Luvan voimassaoloaika