Suunnittelu

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palkkaaminen

Korttelikokous, tarkastusarkkitehdin ohjaus

Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijan palkkaaminen

Suunnitteluaineiston hankkiminen

Rajannäytön tilaaminen

Sähköverkkoyhtiön selvittäminen

Valokuituyhteyden selvittäminen

Vesihuollon liitoslausunnon tilaaminen

Vesihuollon tekninen neuvonta

KVV- ja IV-vastaavan suunnittelijan palkkaaminen

Lämmitysmuoto ja muu talotekniikka

KVV- ja IV-vastaavan työnjohtajan palkkaaminen