Rakentaminen

Tontin ulkopuolisten alueiden käyttö ja kaivaminen

Rakennuspaikan merkinnän ja lattiakoron tilaaminen

Rakennustyömaan jätehuolto

Vesihuollon liittymissopimuksen tilaaminen

Aloituskokouksen tilaaminen

Rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojeluhallintoon

Liitostyön tilaaminen vesihuollon runkoverkkoon

Pohja- ja perustuskatselmus

Rakennustyön aloitusilmoitus rakennusvalvontaan

Erityissuunnitelmien toimittaminen ja esittely

Rakennekatselmuksen tilaaminen

Rakennekatselmus koskien savuhormia