Kaivulupa

Yleisellä alueella kaivamiselle tarvitaan aina lupa, joka tulee hakea 21 vrk ennen kaivutöiden aloittamista. Lisätietoa kaivulupaohjeesta. Ennen hakemuksen lähettämistä on pyydettävä maastokatselmus sähköpostilla kaivutyot@ouka.fi

Kaivulupahakemuksessa tulee esittää tarvittavat viranomaisluvat ja riittävät suunnitelmat toiminnasta, aluerajauksista, rakenteista, kalustosta ja toimintavarusteista, joiden pohjalta voidaan arvioida toiminnan yleiset vaikutukset. 

Mikäli kadulle tai muille yleisille alueille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, tulee hakea myös sijoituslupa ennen kaivulupaa.

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hintatiedot löytyvät palveluhinnastosta.

Hätätöissä, kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöä haittaavasta työstä luvan hakijan on ilmoitettava liikenteenhallinta@ouka.fi.

Erityisesti veden- ja sähkönjakelua sekä puhelinliikennettä ja muuta vastaavaa palvelua koskevissa kaivutöissä on huolehdittava häiriötiedottamisesta.

Työmaalla tulee olla työn laajuudesta tai kestosta riippumatta työmaataulu. Ohjeet työmaataulusta.