Käyttöönotto

Vesimittarin asennuksen tilaaminen

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laadinta

Sähkötarkastukset

LVI-loppukatselmuksen tilaaminen

Käyttöönottokatselmuksen tilaaminen

Kiinteistön jätehuollon järjestäminen

Loppukatselmuksen tilaaminen

Sijaintikatselmuksen tilaaminen

Huomioithan hoitovastuut katualueella