Elektroniikkatien jatke

Kaupunginosat Linnanmaa
Kuva, Elektroniikkatien päästä.

Kadut ja liikenne -yksikkö on käynnistänyt voimassa oleviin asemakaavoihin (kaavatunnukset 564-1660, 564-1534 ja 564-2156) perustuvan Elektroniikkatien jatkeen katusuunnitelman, joka parantaa alueen teollisuustonttitarjontaa ja mahdollistaa Elektroniikkatien loppupään tonttien luovutuksen.

Elektroniikkatietä jatketaan asemakaavan mukaisesti katualueen luoteispäästä alkavaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Elektroniikkapolkuun saakka. Nykyinen Elektroniikkatien päässä oleva kääntöpaikka puretaan ja katualueen loppupäähän rakennetaan uusi kääntöpaikka.

Kadun varteen rakennetaan linja-autojen pysäkkialue, joka mahdollistaa linja-autojen aikataulujen tasaamisen. Jalankulku- ja pyöräilyväylät jatketaan molemmin puolin Elektroniikkapolkuun saakka. Päällys- ja viherrakenteiden lisäksi toteutetaan kunnallistekniikka, katuvalaistus ja kadun kuivatus.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti