Linnanmaantie, Kaitoväylä ja Tietolinja katu- ja ympäristösuunnitelmat, vaiheet 1 ja 2

Kaupunginosat Linnanmaa
Kuva, Linnanmaantie.

Kadut ja liikenne -yksikkö on käynnistänyt syksyllä 2022 Linnanmaan ja Teknologiakylän alueen kokoojakatujen liikennejärjestelyjen parantamissuunnittelun. Suunnittelualue on jaettu kahteen vaiheeseen, joista molemmista laaditaan erilliset katu- ja kadun rakennussuunnitelmat. Nyt hyväksyttävänä olevat suunnitelmat koskevat vaihetta 2. Vaihe 1 on hyväksytty 19.1.2023 § 12.

Suunnitteluhankkeen vaiheen 2 suunnittelualue alkaa vaiheen 1 suunnitelmassa esitetystä Ritabaanasta, Kaitoväylän ja Paavo Havaksen tien liittymästä. Suunnittelualueeseen sisältyy Linnanmaantie, Kaitoväylä ja Kauppalinnankadun liittymässä oleva kiertoliittymäalue sekä VT 4:n eritasoliittymän 12 etelästä itään -suuntainen ramppi. Lisäksi hankkeen yhteydessä saneerataan Linnanmaantien kaukoliikenteen joukkoliikennepysäkkipari.

Suunnitelutyö on käynnistynyt elokuussa 2022. Suunnitelmat perustuvat alkuvuodesta 2022 laadittuun liikenteen yleissuunnitelmaan sekä alueen voimassa oleviin asemakaavoihin (564-1635, 564-2146, 564-2120, 564-1881, 564-2123 ja 564-1359, 564-1108 ja 564-1655).

Suunnittelualueelle laaditaan katujen rakennus- ja ympäristösuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin, alueellisen kuivatuksen ja katuvalaistuksen uusimista. Suunnittelualueelle uusitaan myös sähkö- ja tietoliikennekaapelointeja sekä kaukolämpölinjoja tarvittavilta osin.

Katu- ja viherympäristöä parannetaan. Suunnittelussa pyritään huomioimaan olemassa olevien suurten puiden säilyminen. Liikenne- ja kaistajärjestelyt aiheuttavat levennystarpeen Tutkijanpolun, Kaitopolun ja Syynimaanpolun nykyisiin alikulkukäytäviin.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe, VAIHE 1

Valmis

Hyväksymisvaihe, VAIHE 1

Valmis

Hyväksymisvaihe, VAIHE 2

Valmis

Rakentamisvaihe, VAIHE 2

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti