Elektroniikkatien lisäkaista Haukiputaantielle, katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Linnanmaa

Oulun uusi keskuspaloasema sijoittuu jatkossa Linnamaalle osoitteeseen Elektroniikkatie 1. Alueelle on laadittu asemakaavamuutos, ja kaava on saanut lainvoiman 9.3.2020.

Kadut ja liikenne on laatinut Linnanmaalle Elektroniikkatielle katu- ja ympäristösuunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelmaan sisältyy Elektroniikkatien lisäkaista Haukiputaantien (mt 847) liittymään sekä uuden keskuspaloaseman hyökkäysteiden liittyminen Elektroniikkatiehen.

Keskuspaloasema aloittaa toimintansa Elektroniikkatiellä syksyllä 2021. Kadun rakentaminen toteutetaan vuoden 2021 investointiohjelmassa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti