Vaakunakylän ja Lehtokylän katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Hietasaari
Kuva, Vaakunakylä, Lehtokylä.

Suunnittelukohteet sijaitsevat Hietasaaren (55) kaupunginosassa Hietasaarentien ja Hartaanselän välisellä alueella. Suunnittelualue rajautuu etelästä Raakkulanpuistoon. Suunnittelualueelle on laadittu Vaakunakylän asemakaava (564-2525) ja Lehtokylän asemakaava (564-2522). Kaavat on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuusossa 13.4.2022 saakka. Alueen maarakentaminen on aloitettu lokakuussa 2022.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

Suunnitelman mukaan rakennetaan asemakaavan mukaiset uudet kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät, aukio, venesatama, venetelaranta, silta, meluseiniä, leikkipaikka ja puisto. Lisäksi Hietasaarentien ja Pitkänmöljäntien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi sekä uusi Lehtokylään johtava liittymä toteutetaan kanavoituna. Hietasaarentielle rakennetaan uusia pysäkkejä ja nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannetaan.

Nykyiset venesataman ja vauhtipuiston järjestelyt puretaan kulkuyhteyksineen. Toppilan Möljän käytössä olleet katualueet otetaan katurakentamiseen ja katualueella nykyisin olevat rakenteet puretaan. Samalla alueen vesihuollon, sähkönjakelun, kaukolämmön sekä tietoliikenteen varusteita saneerataan ja laajennetaan.

Hartaansiltaa koskee erillinen suunnitelma, joka sisältää siltaan liittyvän ympäristösuunnitelman. Tässä katusuunnitelmassa on huomioitu erillisen suunniteltavien kelluvien asuntojen kulkusiltojen sijoittelu.

Katusuunnitelmassa Hietasaarentien ja Raakkulanpolun kulmaukseen on varattu oleskelutila, jonka suunnitteluun on osallistettu nuoria.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti