Tahkokankaan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Hiironen
Kuva, Tahkokangas.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Tahkokankaan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä kuntoradan suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2020-2024 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku ja polkupyöräväylien, kiertoliittymän, puistoalueiden, katuaukioiden ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä ja liikuntapalveluiden tilaama alueen kuntorataverkoston täydentävä suunnitelma. Suunnittelualueen kaakkoiskulmaan läjitetään maamäki, jonka ympäristössä kiertää esteetön ulkoilureitti.

Tahkokankaan asemakaava (564-2347) on saanut lainvoiman 10.3.2021. Suunnittelutyö on käynnistynyt toukokuussa 2021. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuihin liikenteen, katujen, ympäristön, hulevesienhallinnan ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmiin.

Tahkokankaan alueen katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy vuoden 2022 katurakennusohjelmaan. Alueen maarakentamisen alustava aloitusajankohta on syksy 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti