Mäntypellonpolun katu- ja rakennussuunnittelu

Kaupunginosat Oulunsalo
Kuva, Mäntypellonpolku.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut katusuunnitelman Mäntypellonpolulle. Suunnitelmat perustuvat alueelle vuonna 2021 laadittuun asemakaavaan (kaavatunnus 564-2395). Suunnittelualue rajautuu idästä Karhuojantien liittymäalueeseen, eteläpuolelta Mäntypellon päiväkotiin, pohjoisesta Oulunsalo-taloon ja lännestä virkistysalueeseen.

Alueelle toteutuneen täydennysrakentamisen (mm. päiväkoti) vuoksi, on tarve peruskorjata Mäntypellonpolku asemakaavan mukaiseksi ja parantaa uusilla liikennejärjestelyillä alueen liikenneturvallisuutta.

Tavoitteena on toteuttaa peruskorjaus vuosien 2024 – 2025 aikana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti